30.1.2020

Trimningsdagen 2020

NYHETER

Vill du utvecklas som föreningsfunktionär? Behöver du tips och inspiration för att kunna trimma din förening så den blir ännu bättre? Kom med på HUS Trimningsdag för att lära dig nya saker och få upp farten!

Få inspiration, utvecklas, bli bättre!

Trimningsdagen hålls på onsdag 26.2.2020 på Brobergsterrassen, i Aurora och Athena. På föreningsfunktionärernas gemensamma kursdag hålls många olika kurser som passar just dig, oavsett om du är aktiv i en hobbyförening, nation, ämnesförening eller fakultetsförening!

Dagen börjar med gemensam frukost i Alinasalen, efter det går du på de kurser och workshopar som du har valt. Men dagen tar inte slut i och med det, för genast efter verkstäderna börjar Trimningsdagens jatkon, där du får en chans lära känna andra föreningsfunktionärer!

Workshoparna hålls huvudsakligen på finska.

Anmälningen avslutas 23.2. kl. 23.59. https://bit.ly/2UfPk3U

Facebook evenemang: https://bit.ly/38S5zIy

Mer information
Lovisa Hirvonen
lovisa.hirvonen@hyy.fi
050 543 9615

 

Utbildningar

Kassörsutbildning
På kassörsutbildningen bekantar vi oss med grunderna i skötseln av ekonomin och med kassörens ansvar samt lär oss att använda bokföringsprogrammet Tilitin. Utbildningen pågår under hela Trimningsdagen.

Att utnyttja föreningsaktivitet i arbetslivet
Hur ser du till att dra nytta av dina föreningsaktiviteter också i arbetslivet? På utbildningen får du verktyg för att identifiera och sätta ord på din föreningsaktivitetserfarenhet och lär dig finslipa den arbetssökningsduglig!

Att ordna evenemang
Finns det något du alltid velat fråga om kommunikation, sponsoravtal, budgetering eller andra grundläggande aspekter av att ordna ett evenemang? Vi skräddarsyr utbildningen enligt dina behov.

Considering international students in student organisations
Hur når man internationella studerande? Hur kan föreningen beakta önskemål från medlemmar med olika språk och behandla dem lika? Hur fungerar en förening på två språk? Under workshoppen diskuterar vi olika sätt att involvera internationella studenter i föreningens verksamhet och hur en internationell studerande kan sitta i föreningens styrelse. Vi delar med oss av god praxis och gör en åtgärdsplan för deltagarna.

God förvaltning – vad, varför och hur?
Målet med utbildningen som riktar sig särskilt till föreningarnas sekreterare är att gå igenom grunderna i föreningens administration och tipsa om olika sätt att göra rutinerna smidigare. Våra teman är bland annat arkivering, föreningslagen, mötesteknik och hur man upprättar och utnyttjar olika handlingar effektivt.

ABC för studieansvariga
På den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om aktuella utbildningspolitiska frågor som berör studenterna och om studenternas påverkansmöjligheter vid universitetet. Utbildningen passar särskilt nya studieansvariga och andra som är intresserade av intressebevakning och förutsätter inga förhandskunskaper om utbildningspolitik

Utbildningspolitik – Med kommunikation och genomslag!
Hur ska jag informera om utbildningspolitiska frågor på ett kärnfullt, intressant och effektivt sätt? När lönar det sig att träffa universitetets beslutsfattare ansikte mot ansikte? Lönar det sig att informera om utbildningsreformer med PM, Twitter eller Instagram – eller alla samtidigt? Utbildningen är särskilt riktad till de studieansvariga i ämnes- och fakultetsföreningarna men den är öppen för alla som är intresserade av ämnet.

Trakasserisituationer i föreningsverksamheten
På utbildningen gör vi oss förtrogna med hur trakasserier och osaklig behandling kan identifieras, lagstiftning som gäller dessa samt god praxis för behandling och förebyggande av trakasserisituationer speciellt i föreningsverksamheten.

KUPLA Evenemangssäkerhetsutbildning
Har du någon gång begrundat säkerheten på studentevenemangen? Vad allt ingår i evenemangssäkerhet och hur kunde säkerheten på evenemangen utvecklas? Evenemangssäkerhetsutbildningen behandlar säkerheten på studentevenemangen ur fysiskt och socialt säkerhetsperspektiv.

Med fysisk säkerhet avses sådant som inverkar på den materiella säkerheten såsom evenemangslokaler, redskap och förebyggande av fysiska olyckor. Med social säkerhet avses sådant som får deltagarna att känna sig trygga såsom regler, förebyggande av trakasserier och mobbning samt principer för trygga lokaler.

Föreningens kommunikationsledning
Vad är kommunikationsledning? Hur blir föreningens kommunikation strategisk och målinriktad? Hur hänger kommunikation ihop med all verksamhet på föreningen? På den här utbildningen hittar vi kommunikationens röda tråd och lär oss hur en lyckad kommunikation kan stöda föreningens alla mål.

Gör föreningen till en föregångare inom miljöärenden!
Bekymrar du dig för klimatförändringen? Skulle du vilja lära dig hur man konkret kan förebygga klimatförändringen i föreningsverksamheten? Skulle du vilja vara med och utveckla föreningen till en av klimatkrisens toppförsvarare? Välkommen med på utbildningen som förhoppningsvis kyler ner åtminstone vårt gemensamma klimat. Alla intresserade av miljöärenden är varmt välkomna på utbildningen! Utbildningen rekommenderas speciellt för föreningarnas miljöansvariga.