17.4.2023

Temat för dagen för psykisk hälsa bland studerande är måttfullhet

NYHET

Den här veckan firas dagen för psykisk hälsa bland studerande. Dagen för psykisk hälsa bland studerande är en kampanj för att väcka diskussion om teman som är viktiga och aktuella med tanke på studerandes psykiska hälsa.

Enligt en hälsoundersökning för högskolestuderande (KOTT 2021) lider till och med var tredje studerande av symtom på ångest och depression. Dagen för psykisk hälsa bland studerande synliggör de utmaningar som studenternas psykiska välmående möter.

Temat för årets dag för psykisk hälsa bland studerande är måttfulhet. Vår vardag är fylld av prestationer. Särskilt studerandes liv handlar om att balansera mellan olika motstridiga krav och mål. Studierna och studierelaterade faktorer orsakar press, men också annat bidrar till pressen. Till exempel kan ens privatekonomi, sociala medier, sociala relationer och fritidssysselsättningar i värsta fall göra att man belastas till det yttersta.

Även om studerandenas för psykisk hälsa bland studerande firas onsdagen den 19 april, räcker det med program kring temat för hela veckan. Programmet ordnas till exempel av Helsingfors universitet och Nyyti ry.

Onsdagen den 19 april kl. 15-16 vid Ständerhuset ordnar Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) ordnar ett jippo under dagen för psykisk hälsa bland studerande. Syftet med jippot är att påminna beslutsfattarna om hur viktigt det är med en tillräcklig finansiering för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Jippots tema är “Mentalvårdskrisen – studentlivets avigsida”.

Läs mer