25.2.2020

Studiestödets återkravförslag är bara ett förslag

NYHETER

Det kan kännas skrämmande att få studiestödets återkravförslag i postlådan. Det är dock först fråga om ett förslag. Brevet ännu inte betyder att du borde betala tillbaka studiestöd till FPA.

 

Vad i hela friden är studiestödets återkravförslag?

Studiestödets återkravförslag betyder att din inkomstgräns för det granskade året har överskridits. På basis av det föreslår FPA att studiestödet återkrävs. I år gäller förslagen år 2018.

 

Hur ska jag agera?

Om återkravförslaget är rätt måste du betala tillbaka studiestöd. Det går alltid att komma överens om betalningstidtabellen med FPA. Du kan till exempel föreslå delbetalning eller direktbetalning från dina bidrag.

Om du däremot har förtjänat din inkomst utanför studietiden lönar det sig att be att ärendet återbehandlas. FPA vet inte när du har förtjänat din inkomst. Det här gäller främst studerande som har inlett studierna, utexaminerats eller förbrukat sina studiestödsmånader under år 2018.

Skicka en fritt formulerad skriftlig återbehandlingsbegäran till FPA med nödvändiga bilagor, såsom lönekvitton. Återkravet avbryts för behandlingstiden så du behöver inte ansvara och oroa dig för att förfallodagen överskrids.

Du får ett nytt beslut när ärendet har granskats. Beakta att du inte är den enda studeranden som svarar FPA så ärendebehandlingen kan dröja. Givetvis kan du ta kontakt med FPA och fråga dig för om situationen. Sannolikt försnabbar det ändå inte ärendebehandlingen.

 

Gör så här:

– Läs noggrant igenom brevet.

– Skicka vid behov en återbehandlingsbegäran med nödvändiga bilagor till FPA senast 19 mars.

– Vänta tålamodigt. Återkravet avbryts för behandlingstiden.

– Förhandla om betalningstidtabellen om nödvändigt.

 

Funderar du ännu över något?

Vår sakkunniga Tiia nås på adressen tiia.niemi@hyy.fi, per telefon 050 543 9608 eller läs mer på FPA:s webbplats.