5.12.2019

Studerandenas självständighetsdagsfackeltåg 6.12.2019, med temat studerandenas välbefinnande och mentalhälsa

NYHETER

Huvudstadsregionens studerande firar 102-åriga Finlands självständighet den 6 december 2019 med studerandenas självständighetsdagsfackeltåg.

 

Det här året firar studentkårerna och studerandekårerna i huvudstadsregionen självständighetsdagen 6.12.2019,  då traditionella facklor lyser upp självständighetsdagens tåg och folkfesten på Senatstorget. Evenemanget ordnas av huvudstadsregionens studentkårer HUS, AUS, KonSt, SHS  samt studerandekårerna METKA och Helga samt Kadettitoverikunta. Temat för festtåget är studerandenas välbefinnande och mentalhälsa. Temat har även varit synligt i den offentliga debatten.

” Tillgängliga mentalvårdstjänster är viktiga för att förebygga mentala hälsoproblem bland studeranden”, berättar styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet Laura Wathén. En tredjedel av högskolestuderandena upplever mentala hälsoutmaningar och kötiderna till studiepsykologerna och de offentliga tjänsterna är långa. Mentalvårdstjänsterna ska finnas nära studerandena och vara snabbtillgängliga.

”Kravet på att försnabba vårdtillgången till fyra veckor, i medborgarinitiativet för terapigaranti som även väckt mycket diskussion, överensstämmer även med studentkårens långsiktiga mål”, berättar HUS styrelsemedlem Riikka Hakala. Studentrörelsen önskar även att högskolestuderandenas behov beaktas i den mentala hälsostrategin som Rinnes regering berett samt i mentalvårdsprogrammet som upprättas utgående från den.

Fackeltågets festligheter inleds med kransnedläggning vid Hjältekorset på Sandudds begravningsplats kl. 16.

Festprocessionen startar från kapellet på Sandudds begravningsplats cirka kl. 17 och går längs rutten Sanduddsgatan – Arkadiagatan – Norra Esplanaden – Presidentens slott – Mariegatan – Alexandersgatan – Senatstorget. Republikens president hälsar tåget från slottsbalkongen.

På Senatstorget firas en folkfest cirka kl. 17.55–18.15. På programmet står bland annat körsång och tal av borgmästare Jan Vapaavuori samt student- och studerandekårernas företrädare.

Studenternas första fackeltåg ordnades år 1951.  Även då inleddes programmet med en kransnedläggning på hjältegravarna, varefter 2 000 studenter marscherade till Senatstorget för att lyssna till festtal och körer.

 

Fackeltåget ordnas av Aalto-universitetets studentkår (AUS), Studentkåren vid Helsingfors universitet (AUS), Konstuniversitetets studentkår (KonSt), Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS), Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Metka), Haaga-Helian opiskelijakunta Helga och Kadettitoverikunta.

 

 

Mer information och intervjuförfrågningar:

Riikka Hakala

HUS styrelsemedlem

riikka.hakala@hyy.fi

050 325 8041