Stäng

Studentrepresentanterna till fakultetsråden har valts! | HUS

14.11.2019

Studentrepresentanterna till fakultetsråden har valts!

HUS har valt  nya studentrepresentanter till fakultetsråden vid alla fakulteter för de följande två åren. Sammanlagt 124 studenter sökte till fakultetsrådet i höstens ansökning.  Urvalet bereddes av urvalskommittéer som bestod av studerande vid fakulteten. Urvalet av studentrepresentanter har beskrivits noggrannare på HUS webbplats. Fakultetsrådens nya studentrepresentanter inleder sina uppdrag 1.1.2020. Namnen på de nya studentrepresentanterna finns i slutet av nyheten – se vem som representerar studenterna vid din egen fakultet.

Studenternas språkrör i universitetets beslutsfattande

Studentrepresentanterna är medlemmar i olika beslutsfattandeorgan vid universitetet, såsom i fakultetsråden. De ser till att studenterna inte blir överkörda när beslut fattas i frågor som rör studierna och studielivet. De för fram studenternas åsikter på möten, främjar och försvarar frågor som är viktiga för studenterna och arbetar för att universitetet ska utvecklas på det sätt som studenterna vill. Mer information om studentrepresentanternas verksamhet finns i den nya guiden för studentrepresentanter. Genom att kontakta studentrepresentanterna vid din egen fakultet gällande missförhållanden i studierna eller  idéer för att utveckla universitetet kan du få din synpunkt hörd i beslutsfattandet vid universitetet.

Fakultetetens stora linjer diskuteras

Fakultetsrådet är ett organ bestående av professorer, övrig personal och studenter vid fakulteten vars ordförande är dekanen. Fakultetsrådet utvecklar undervisningen och forskningen vid fakulteten, ansvarar för kvalitetsledningen för forskning och undervisning, beslutar om examensfordringar, undervisningsprogram, grunderna för studerandeantagningen, riktlinjerna för ekonomi- och personalärenden samt behandlar olika vidsträckta planer för fakulteten och andra principiellt viktiga ärenden. Fakultetsrådet är fakultetens högsta beslutandeorgan som utöver sina stadgeenliga uppgifter kan ta upp viktiga teman och fakultetens utvecklingsområden till diskussion.

Valda studentrepresentanter

HUS styrelse har 14.11.2019 valt följande studentrepresentanter till fakultetsråden för mandatperioden 2020–2021.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens fakultetsråd:
Ville Lukkarila (ordinarie medlem) & Janina Koskinen (suppleant)
Linda Tiainen (ordinarie medlem) & Anne-Mari Honkavaara (suppleant)
Vilppu Tuominen (ordinarie medlem) & Iida Tiainen (suppleant)
Tuukka Törölä (ordinarie medlem) & Karla Still (suppleant)
Inka-Mari Sarvola (ordinarie medlem) & Kia Tuominen (suppleant)

Bio- och miljövetenskapliga fakultetens fakultetsråd:
Oona Käyhkö (ordinarie medlem) & Saara Larmala (suppleant)
Emilia Nordström (ordinarie medlem) & Jasmin Haltilahti (suppleant)
Roope Nykänen (ordinarie medlem) & Pyry-Pekka Puustinen (suppleant)
Aino Peltola (ordinarie medlem) & Saku Mattila (suppleant)
Tia Seppänen (ordinarie medlem) & Maija Linkola (suppleant)

Farmaceutiska fakultetens fakultetsråd:
Aleksi Kallio (ordinarie medlem) & Rasmus Huotari (suppleant)
Sofi Lemieux (ordinarie medlem) & Simo Hintikka (suppleant)
Viena Metsähuone (ordinarie medlem) & Sanne Keskimäki (suppleant)

Humanistiska fakultetens fakultetsråd:
Sampsa Granström (ordinarie medlem) & Sofia Aalto (suppleant)
Kim Keskiivari (ordinarie medlem) & Maria Beslic (suppleant)
Minttu Mustonen (ordinarie medlem) & Robert Saroniemi (suppleant)
Axel Ojala (ordinarie medlem) & Mathias Nordberg (suppleant)
Emma Palojärvi (ordinarie medlem) & Tia Niemelä (suppleant)

Juridiska fakultetens fakultetsråd:
Claes-Håkan Backström (ordinarie medlem) & Joonas Tolonen (suppleant)
Juuso Lumilahti (ordinarie medlem) & Sammy Nurminen (suppleant)
Sakari Saari (ordinarie medlem) & Saara Palo (suppleant)
Saana Sydänmaanlakka (ordinarie medlem) & Teemu Hakala (suppleant)
Toni Tähtinen (ordinarie medlem) & Markus Petman (suppleant)

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens fakultetsråd:
Sonja Koivisto (ordinarie medlem) & Jessika Isomeri (suppleant)
Juho Koskentausta (ordinarie medlem) & Taavi Heikkilä (suppleant)
Matias Nurmi (ordinarie medlem) & Ronja Öhrnberg (suppleant)
Petri Björkman (ordinarie medlem) & Otto Ahoniemi (suppleant)
Sara Pyykölä (ordinarie medlem) & Jenni Pykäri (suppleant)

Medicinska fakultetens fakultetsråd:
Pinja Rantama (ordinarie medlem) & Ville Liu (suppleant)
Enni Rasmus (ordinarie medlem) & Kaisa Krabbe (suppleant)
Nadja Smedman (ordinarie medlem) & Silja Suikkonen (suppleant)
Andreas Stenbäck (ordinarie medlem) & Fredrik Ahlström (suppleant)
Henri Vasara (ordinarie medlem) & Linnea Hurri (suppleant)

Pedagogiska fakultetens fakultetsråd:
Riikka Hormu (ordinarie medlem) & Juha Saarikoski (suppleant)
Nora Kannisto (ordinarie medlem) & Anni Udd (suppleant)
Rosa-Maria Laitinen (ordinarie medlem) & Sanna Mäenpää (suppleant)
Nina Strandén (ordinarie medlem) & Jenna Kiiskinen (suppleant)
Roosa Suontama (ordinarie medlem) & Suvi Kanerva (suppleant)

Statsvetenskapliga fakultetens fakultetsråd:
Aku Houttu (ordinarie medlem) & Sara-Maria Maunu (suppleant)
Jenny Kasongo (ordinarie medlem) & Olli Castrén (suppleant)
Hanna Pulkkinen (ordinarie medlem) & Matteus Pellikka (suppleant)
Akseli Rouvari (ordinarie medlem) & Heta Ojanperä (suppleant)
Jaakko Tuohino (ordinarie medlem) & Kaisa Matikainen (suppleant)

Teologiska fakultetens fakultetsråd:
Satu-Sinikka Himanen (ordinarie medlem) & Daniel Talvitie (suppleant)
Marketta Kiiveri (ordinarie medlem) & Janne Salokoski (suppleant)
Saara Laakkonen (ordinarie medlem) & Seija Tiihonen (suppleant)

Veterinärmedicinska fakultetens fakultetsråd:
Riikka Kokko (ordinarie medlem) & Riikka Nikitin (suppleant)
Joanna Martikainen (ordinarie medlem) & Henrik Meriläinen (suppleant)
Milla Takala (ordinarie medlem) & Anniina Lehmus (suppleant)

 

Tilläggsinformation om valet av studentrepresentanter ger
Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202