2.3.2022

Studentkåren vid Helsingfors universitet stöder det ukrainska folket

NYHET

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) fördömer Rysslands militära angrepp på Ukraina och visar sitt stöd för det ukrainska folket.

HUS fördömer skarpt Rysslands militära angrepp på Ukraina och visar sitt stöd för och medlidande med det ukrainska folket och Ukraina. Ylva, ett företag som ägs av HUS, donerar 10 000€ till UNICEF:s verksamhet med barn och familjer i Ukraina. Från och med onsdag 2.3. ordnar HUS och Ylva en sympatiflaggning med Ukrainas flagga på Gamla studenthuset. Flaggningen pågår tillsvidare.

Kriget i Ukraina väcker stor oro bland studenterna. Många olika instanser erbjuder samtalshjälp och stöd, såsom studiepsykologerna, universitetsprästerna och olika föreningar. Mera information om vem som erbjuder hjälp finns på HUS och Helsingfors universitets webbsidor.

HUS önskar att våra medlemmar som är ryska eller som har rysk bakgrund inte skuldbeläggs för händelserna i Ukraina. Det är ett lands ledning som ligger bakom ett krig, inte enskilda medborgare. HUS godkänner inte våld, trakasserier, rasism eller diskriminerande beteende och språkbruk.