19.10.2020

Studenternas Helsingfors med studenternas penna

BLOGG

Studenternas röst är stark och kraftfull om den bara används. Studenterna har makt och nya idéer för att bygga ett rättvisare Helsingfors.

 

Helsingfors universitets styrelsemedlem Tommi Laitio sammanfattade kortfattat på Tiedekulma Live att delaktighet inte får koncentreras i frågan om vad du själv vill. Frågan i Helsingfors ska istället vara hur vi tillsammans kan skapa en rättvisare stad för alla. Den här frågan strävar även Helsingfors andra runda med involverande budgetering  att svara på. Idéfasen pågår fram till den 25.10.

Att bygga en rättvisare stad betyder i första hand att staden byggs för alla invånare, inte bara dem som kan bäst eller hörs mest. Trots det ska den egna rösten användas när det finns möjlighet så att den också blir hörd. Helsingfors har reserverat 8,8 miljoner euro för den involverande budgeteringen. Stadsborna röstar om användningen av pengarna på hösten 2021 efter utvecklingsskedet.

Den första omgången med involverande budgetering förde med sig otaliga stadsutvecklingsidéer. Flask- och burkställningar som installeras i parkernas sopkorgar  förverkligades. Det första försöket fick även en del kritik som staden strävat att svara på genom att öka pengar och tid som reserverats för projekten. Dessutom har särskild uppmärksamhet  fästs vid projektens fortsatta utveckling  och omröstningsprocessen.

Den involverande budgeteringen erbjuder även studenterna möjlighet att utveckla såväl campusområdet som egna bostadsområden. Vid den involverande budgeteringens första omgång tog studenterna tag i möjligheten i ringa grad vilket berodde på avsaknaden av information om påverkansmöjligheterna. När omröstningsprocenten i hela Helsingfors var kring fem procentenheter var det lätt att se att studenterna skulle ha haft en mycket god möjlighet att påverka.

Involverande budgetering byggs upp kring lokal påverkan. Studenterna har förmåga att ge  modiga idéer och har kollektiv styrka att påverka. Nu har studentorganisationerna och helt vanliga studenter en utmärkt möjlighet att påverka sin egen omgivning.  Behövs en ny närmotionsplats  i Gumtäkt eller en trivsammare park i Vik? Borde trafikarrangemangen förbättras i Mejlans eller trygga cykelrutter byggas på centrumcampus ? Trots sitt svåra namn har staden nu stor efterfrågan på idéer och  uppmärksamhet, inte stenhård sakkunskap om byggande eller penninganvändning.

Involverande budgetering ger alla helsingforsare möjlighet att modigt ge idéer och framföra stadens utvecklingsmål. Studenternas röst hörs inte om vi inte själva gör oss hörda. När byaföreningar och stadsdelsaktiva väsnas om sina egna önskemål lönar det sig för studenterna att ansluta sig till skaran.

Matias Takala

Den sakkunniga för socialpolitik