Stäng

Studenterna ensamma hemma tillsammans

17.4.2020

Studenterna ensamma hemma tillsammans

BLOGG

Väcker corona ångest? Är det svårt att koncentrera sig? Blir det inte riktigt något av studierna? Ramlar väggarna omkull? Känner du dig oändligt ensam?

 

Evenemangen har annullerats, caféerna har stängt och arbetspraktikerna har senarelagts. Coronaviruspandemin har abrupt förändrat världen omkring oss. I skrivande stund har ungefär  3200 coronasmittade konstaterats i Finland. Verkningarna syns överallt i samhället, även i studentens vardag och liv. När kan vi återgå till den normala vardagen med föreläsningar, bibliotek, Unicafes lunchbord och jobb? Den ständiga ovissheten utmattar.

Föreläsningssalarna har bytts ut till distansföreläsningar och essäer. Studentens vardag har överförts till hemmet från campuset. Samtidigt har även andra stöttepelare i vardagen fått flytta eller ändra form helt.  Man kan inte längre luncha med kompisarna på campuset eller sporta i Unisports lokaler. Istället för kontakt ansikte mot ansikte är vi enbart på distans överallt. Kreativiteten har ändå fått blomstra när vi hittar på nya sätt för att ersätta fritidsrutinerna.

Att vänja sig vid undantagstillståndet har lett till tunga stunder för många. Familjerna försöker klara av barnens skolgång och jobb tillsammans. Den ekonomiska situationen är dyster i Finland och ännu dystrare för många på det personliga planet.

 

En isolerad vardag

Hur går det med utexamineringen när prestationssätten förändras? Hur avläggs den obligatoriska praktiken? Undantagstillståndet är speciellt en socialt tung tid. Mången student bor ensam i mindre bostäder än genomsnittet. Familjen kan finnas hundratals kilometer bort. Ensamheten på flera månader är svår för vem som helst och sinnet kan vackla.

Ingen kan ännu bedöma hur coronan kan överträffas och när undantagstillståndet är över. Osäkerheten för det framtida kan vara  mentalt påfrestande  och ångestväckande. Under undantagstillståndet är alla exceptionella känslor godtagbara och förståeliga. En global pandemi syns konkretast på det personlig planet. Även utan pandemin lider en tredjedel av studenterna av psykiska symptom under studietiden. Utan att säga är det tydligt att vi i den här situationen även möter nya utmaningar och svårigheter. Tillsammans är vi ändå starka och klarar av även denna prövning.

 

Starkare tillsammans, också på distans

Som studentkår strävar vi att agera så gott vi kan för att stöda våra studenter under dessa svåra tider. Våra sakkunniga ger hjälp om till exempel försörjningen bekymrar. Under undantagstillståndet stöder vi våra föreningar. Vi är även med och ordnar valborg med distansarrangemang. Vi har även öppnat HUS  egen Discordserver där Helsingfors universitetsstuderande kan samlas och söka sällskap och kamratstöd.

Även många andra organisationer erbjuder stöd. Under våren ordnar Helsingfors universitet  webbevenemang som stöd för välbefinnandet  och universitetets studentrådgivning ger hjälp på distans. Universitetsprästerna erbjuder diskussionshjälp och studiepsykologerna fortsätter sin mottagning på distans. Under våren ordnar Nyyti ry många chattar som riktar sig till studenterna där du kan diskutera dina bekymmer.

Studentgemenskapen är framförallt uppfinningsrik och stark. Tillsammans klarar vi av det här och kan stöda alla behövande. Tveka alltså inte att ta kontakt med studentkåren och övriga stödinstanser. Skicka meddelanden till dina närstående. Berätta för en kompis om du får ångest. Undantagstillståndet skapar osäkerhet, ensamhet och bekymmer. Ingen behöver ändå vara ensam, inte ens under undantagstillståndet.

 

Aaro Riitakorpi      

Generalsekreterare