15.11.2023

Sök till direktionen för Helsinki Graduate School of Economics!

Nyhet

VAD HANDLAR DET OM?

Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår utlyser 15.11.2023 uppdragen som studentrepresentant i direktionen för Helsinki Graduate School of Economics för perioden 2024–2025. Ekonomistuderande i magister- eller doktorskedet vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet eller Svenska Handelshögskolan kan söka. Studentrepresentant har inga ersättare.

Direktionens uppdrag är att styra och övervaka GSE:s ekonomi och fungera som rådgivare i planeringen av forskningen och undervisningen. Dessutom godkänner den verksamhetsberättelsen, utser direktionens representanter i rekryteringsprocesserna och kallar medlemmarna till den vetenskapliga styrgruppen och den nationella styrgruppen.

 

HUR ANSÖKER MAN OM ATT BLI STUDENTREPRESENTANT?

Ansökningstiden går ut 30.11.2023 kl. 23:59, då ansökningarna ska vara inlämnade. Ansökan görs elektroniskt genom det egna universitetets studentkår. AUS och HUS elektroniska ansökningsblanketterna finns på adressen https://beta.halloped.fi//fi under det egna universitetet. Ansökan till SHS skickas till epostadressen ansokan@shs.fi.

Urvalskriterier Ansökans längd får vara högst 2 000 tecken utan mellanslag. Erfarenhet som är relevant för uppdraget, motivation och utbildningsprogram ska tydligt framgå av ansökan. Valet baserar sig på intresset för uppgiften, påvisade kunskaper om organets verksamhet och att personen förbinder sig för hela mandatperioden. Som meriter kan räknas tidigare erfarenhet som studentrepresentant samt kontakt med studentorganisationer eller kontakt med andra studenter som påvisats på annat sätt.

De sökandes namn och ansökningar överlåts till Aalto-universitetets studentkår, Studentkåren vid Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolans Studentkår.

Vid valet iakttas studentkårernas reglementen, förvaltningslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt diskrimineringslagen.

 

Mer information:

Riku-Petteri kyllönen

HUS sakkunniga för utbildningspolitik

050 325 5202

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi