25.8.2020

Sök till din fakultets urvalskommitté för valet av studentrepresentanter!

UPPDATERING 18.9: Ansökningsperioden har förlängts till 25.9 i följande fakulteter: agrikultur-forstvetenskapliga, farmaceutiska, matematisk-naturvetenskapliga, pedagogiska, statsvetenskapliga, teologiska och veterinärmedicinska.

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker minst tre medlemmar till fakulteternas urvalskommittéer för valet av studentrepresentanter till universitetsförvaltningen hösten 2020.

VAD GÖR EN URVALSKOMMITTÉ?

Urvalskommittén läser ansökningarna för uppdragen som studentrepresentant i ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen som fakulteten ansvarar för och lägger fram motiverade förslag till personer som ska väljas för studentkårens styrelse. Urvalskommittén sammanträder för uppdraget enligt tidtabellen som publiceras på denna sida. HUS styrelse fattar beslut om studentkårens slutliga förslag om vilka som ska väljas och de slutliga nomineringar av studentrepresentanterna fattas av dekanus vid varje fakultet.

I urvalskommittén kan du påverka studentrepresentationen vid din fakultet och se till att de mest motiverade sökande väljs för att bevaka studenternas intressen.

VEM KAN SÖKA?

För att kunna sitta i urvalskommittén måste du vara närvarande studerande vid fakulteten och kunna delta i kommitténs möten enligt bifogad tidtabell. Kom ihåg att du inte kan sitta i urvalskommittén för din fakultet om du tänker söka till ledningsgruppen för något av fakultetens utbildningsprogram.

HUR SÖKER JAG TILL URVALSKOMMITTÉN?

Ansökningar ska skickas till adressen beta.halloped.fi senast den 15 september.2020.

Av ansökan ska tydligt framgå ditt nuvarande huvudämne eller utbildningsprogram och studieinriktning samt erfarenhet som är relevant för uppdraget. Ansökan behöver inte vara lång. Ange också i din ansökan om du står till förfogande som ordförande eller vice ordförande i urvalskommittén. Som meriter räknas tidigare erfarenhet som studentrepresentant i förvaltningen, studieansvarig eller av något annat uppdrag som är kopplat till bevakningen av studenternas intressen.

Studentkåren efterlyser sökande av olika kön och med mångsidiga bakgrunder som befinner sig i olika skeden av studierna. Minst tre medlemmar utnämns till urvalskommittén och i valet strävar man efter att beakta representationen för fakultetens olika studieområden.

Mer information om att verka i urvalskommittén och ansökningen fås av:

Teemu Palkki
koordinator
0504497950
teemu.palkki(at)hyy.fi

Jenna Sorjonen
sakkunnig för utbildningspolitik
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi