2.2.2022

Sök med till HUS utskott!

NYHET

Vill du vara med och konkret påverka HUS verksamhet och intressebevakning? Sök med till ett utskott!

Vi söker nu utskottsmedlemmar till föreningsutskottet, studieutskottet, utvecklingssamarbetsutskottet och tvåspråkighetsutskottet.

Föreningsutskottet stöder föreningar som verkar under HUS och hjälper dem att utveckla sin verksamhet. Utskottet ordnar flera utbildningar åt föreningsaktiva och delar ut Alinasalens användningsturer på våren och hösten. Dessutom belönar föreningsutskottet både föreningshjältar och hela föreningar i olika tävlingar.

Studieutskottet är en väsentlig del av studentkårens utbildningspolitiska intressebevakning. Om du är intresserad av att arbeta för bättre undervisning vid Helsingfors universitet eller om du är studielivsansvarig vid din förening, så erbjuder studieutskottet kamratstöd och en möjlighet att tvärvetenskapligt dela erfarenheter med andra studerande och att vara en del av HUS utbildningspolitiska verksamhet.

Utvecklingssamarbetsutskottet är ett utmärkt påverkningsforum för dig som brinner för globalt ansvar och jämlikhet. Utvecklingssamarbetsutskottet ordnar HUS vecka för hållbar utveckling, deltar i Världen i byn-festivalen, ger ut tidningen Kimppu som behandlar frågor som berör utvecklingssamarbete och koordinerar HUS utvecklingssamarbetsprojekt i Moçambique.

Tvåspråkighetsutskottet ordnar evenemang som förenar svenskspråkiga studerande över fakultetsgränserna, bland annat på öppningskarnevalen och på svenska dagen. Utskottet jobbar också för att stärka svenskans ställning på universitet, i studentkåren men också vid t.ex. Studenthälsan, HOAS och Unisport.

Ansökan till utskotten är öppen nu, och ansökan görs via den här länken. Ansökan stänger den 14.2, så ta det säkra före det osäkra och ansök redan idag!