17.11.2022

Resultatet från HUS delegationsval – Maailmanpyörä är största valring med 23 platser

NYHET

Delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) avslutades idag 2.11 kl. 20. Valdeltagandet var i år 32,32 %. I föregående val år 2020 var valdeltagandet 32,74 %. Delegationsvalet pågick 26-28.10 och 31.10-2.11. 

 

I år kunde valförbunden och kandidaterna igen föra kampanj på campusområdena. År 2020 var valet ett distansval på grund av coronapandemin. I år kunde HUS också igen arrangera de traditionella valtillställningarna på plats, som till exempel valpanelen och valvakan.

Valdeltagandet var i år 32,32 % vilket är i stort sett på samma nivå som vid föregående val då deltagandet var 32,74 %. Studenterna vid svenska social- och kommunalhögskolan röstade flitigast, med ett valdeltagande på 54%. Om vi jämför valdeltagandet utgående från vilket år den som röstade har inlett sina studier visar det sig att de aktivaste deltagarna var andra årets studerande (dvs. de som börjat studera år 2021). Av dessa röstade 38,92 % i valet.

”Röstningsaktiviteten tog en otrolig slutspurt under den sista valdagen och till slut uppnådde vi i stort sett ett lika stort valdeltagande som i förra valet. HUS vill rikta ett stort tack till alla som röstade, till alla kandidater och valförbund”, säger HUS generalsekreterare Mikko Kymäläinen.

 

Maailmanpyörä störst med 23 platser

Trots att val och delegationsverksamhet alltid innebär politisk verksamhet, brukar vi i vardagligt tal dela in valförbunden i så kallade politiska och obundna förbund. De politiska förbunden har ett samband med ett visst politiskt parti eller en viss ideologi, medan de obundna förbunden vanligen har sin bakgrund i studieområde, ämnesförening och fakultet.

Maailmanpyörä fortsätter att vara den största valringen och ökade antalet platser från 20 till 23. Valförbundet Sitoutumaton vasemmisto (SitVas, på svenska obunden vänster) ökade mest antalet platser i hela valet. Förbundets platser i delegationen ökade med fyra stycken, från nio platser till tretton. HYYn Vihreät (de gröna) förlorade två platser och antalet sjönk därmed från tio till åtta. Däremot steg OSY:s platser från en till två platser.

Den näst största valringen är HYAL som behöll sina 12 platser. HYAL är en valring och representerar ämnesföreningar.

HELP som består av representanter för ämnesföreningarna inom veterinärmedicin, farmaci, odontologi, medicin och juridik blev nu tredje största valring och antalet platser minskade med två, från tolv till tio.

Valringen som består av Osakuntalaiset och Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) behöll sina nio platser i delegationen. Osakunnat har fyra och SNÄf har fortfarande fem platser.

Valringen Edistykselliset, som består av representanter från Kokoomus och Keskeiset, förlorade en plats och antalet sjönk från sju till sex platser. I valförbundet var det Kokoomus som förlorade sin ena plats och har nu fem platser istället för sex platser, medan Keskeiset behöll sin ena plats.

Fördelningen av platser mellan politiska och obundna delegationsmedlemmar jämnade lite ut sig. Under perioden 2020-2022 hade de politiska representanterna 27 platser och de obundna 33. I den nya delegationen 2022-2024 har de politiska representanterna 29 platser och de obundna 31.

 

Valets röstmagnet var SitVas kandidat Jenny Kasongo med 175 röster.

SitVas kandidat Jenny Kasongo blev med klar marginal valets röstmagnet med 175 röster. Jenny Kasongo har i år verkat som medlem i HUS styrelse med ansvar för socialpolitik.

HYALs kandidat Anniina Koutonen fick 125 röster och fick därmed näst mest röster i valet. Helmi Riihko fick tredje mest röster och hon representerar också HYAL.

 

Antalet kandidater sjönk i år

Antalet kandidater i valet sjönk igen i år. I årets delegationsval ställde 417 personer upp som kandidat. I valet år 2020 hade vi 490 kandidater, vilket också var en tydlig minskning jämfört med år 2018 då vi hade 591 kandidater.

 

Beslutet om vem man röstar på blev svårare då vi inte hade något kandidattest i år

Det visade sig att kandidattestet för delegationsvalet hade omfattande och kritiska brister, som man inte kunde åtgärda. I tidigare val har kandidattestet varit ett mycket viktigt hjälpmedel för våra medlemmar och testet har underlättat beslutet om vilken kandidat man röstar på. I år fanns det inget kandidattest och det gjorde det svårare att hitta en lämplig kandidat. Till exempel i valet år 2020 sa cirka en fjärdedel av dem som röstat att de hittat sin kandidat med hjälp av kandidattestet. Närmare information om problemen med kandidattestet finns i denna nyhet.

”Det är fint att valdeltagandet, trots den svåra och beklagliga situationen, var nästan på samma nivå som i tidigare val. Vi samarbetar aktivt med de andra studentkårerna och Finlands studentkårers förbund så att de som röstar i kommande delegationsval har tillgång till ett pålitligt kandidattest av god kvalitet.

 

Resultatet i HUS delegationsval

I parentesen anges förändringarna i antalet platser jämfört med föregående val.

Maailmanpyörä 23 (+3)

– HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS – Helsinki University Greens: 8 (-2)

– Sitoutumaton Vasemmisto – Obunden Vänster – Independent Left: 13 (+4)

– Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys: 2 (+1)

HYAL 12 (+-0)

HELP 10 (-2)

Osakunnat & Svenska Nationer och Ämnesföreningar: 9 (+-0)

– Osakunnat 1 & 2: 4 (+-0)

– Svenska Nationer och Ämnesföreningar: 5 (+-0)

Edistykselliset 6 (-1)

Kokoomus 5 (-1)

Keskeiset 1 (+-0)

 

Den nya delegationen börjar arbeta redan nästa vecka och deltar först i några utbildningar. Delegationen sammanträder ännu två gånger under detta år, det första mötet är 1.12 och det andra är 13.12.

I delegationsvalet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen med 60 medlemmar. Alla HUS medlemmar har rösträtt i valet, dvs. ca 26 000 studerande vid Helsingfors universitet. Delegationen har högsta beslutanderätt i HUS och beslutar bland annat om studentkårens budget på knappt fyra miljoner euro, riktlinjer för de föreningar som verkar inom studentkåren och för samverkan med universitetet och samhället, samt om affärsstrategier för företagskoncernen Ylva, som studentkåren äger. Dessutom väljer delegationen HUS styrelse, presidium samt studentrepresentanterna i styrelsen för Helsingfors universitet. Delegationsvalet hålls vartannat år.

Om du vill ta en titt på hela valresultatet samt på resultaten från tidigare år hittar du dem på adressen vaalitulos.hyy.fi.

 

Närmare information:

Mikko Kymäläinen

HUS generalsekreterare

mikko.kymalainen@hyy.fi

040 081 6426