2.11.2022

HYYn edustajistovaalien tulos – Maailmanpyörä suurin vaalirengas 23 paikalla

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalien äänestysaika päättyi tänään 2.11. klo 20. Vaalien äänestysprosentti on 32,32 %, kun edeltävissä vaaleissa vuonna 2020 äänestysprosentti oli 32,74 %. Edustajistovaalien äänestysaika oli 26.10.-28.10. ja 31.10.-2.11. 

 

Vuoden 2020 korona-ajan etävaalien jälkeen vaaliliitot ja ehdokkaat pääsivät jälleen kampanjoimaan kampuksille. Myös perinteiset HYYn järjestämät vaalitapahtumat vaalipaneeli ja vaalivalvojaiset järjestettiin tauon jälkeen paikan päällä.

Vaalien äänestysprosentti 32,32 % säilyi lähes samana kuin edeltävien vaalien 32,74 %. Aktiivisimmin äänestivät svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijat 54 %:n voimin. Opintojen aloitusvuotta vertailtaessa eniten äänestivät 38,92 %:lla toisen vuoden opiskelijat eli vuonna 2021 aloittaneet.

“Viimeisenä äänestyspäivänä nähtiin äänestysaktiivisuudessa huima loppukiri, ja lopulta äänestysprosentti saatiin lähes samalle tasolle kuin viime vaaleissa. Suuri kiitos kaikille äänestäjille, ehdokkaille ja vaaliliitoille HYYn puolesta”, HYYn pääsihteeri Mikko Kymäläinen sanoo.

 

Maailmanpyörä suurin 23 paikalla

Vaikka vaalit ja edustajistotoiminta itsessään ovat aina poliittista toimintaa, puhekielessä vaaliliitot jaetaan niin sanottuihin poliittisiin ja sitoutumattomiin liittoihin. Poliittiset liitot ovat yhdistettävissä johonkin tiettyyn poliittiseen puolueeseen tai aatemaailmaan, kun taas sitoutumattomat liitot ovat tyypillisesti opintoala-, ainejärjestö- tai tiedekuntataustaisia.

Maailmanpyörä säilyy suurimpana renkaana kasvattaen paikkamääräänsä 20:sta 23:een. Vaaliliitto Sitoutumaton Vasemmisto (SitVas) nosti paikkamääräänsä eniten koko vaaleissa neljällä paikalla yhdeksästä kolmeentoista. HYYn Vihreät menetti kaksi paikkaa kymmenestä kahdeksaan. Sen sijaan OSYn paikkamäärä nousi yhdestä kahteen.

Toiseksi suurin rengas on HYAL säilyttäen 12 paikkaansa. HYAL on ainejärjestötaustainen vaalirengas.

Eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, lääketieteen ja oikeustieteen ainejärjestöjen muodostama HELP putosi kolmanneksi suurimmaksi vaalirenkaaksi menettäen kaksi paikkaa kahdestatoista kymmeneen.

Osakuntalaisten ja Svenska Nationer och Ämnesföreningarin (SNÄf) muodostama vaalirengas säilytti saman paikkamäärän yhdeksässä. Niin ikään Osakunnat piti 4 ja SNÄf 5 paikkaansa.

Kokoomuksen ja Keskeisten muodostama vaalirengas Edistykselliset menetti yhden paikan seitsemästä kuuteen. Paikka lähti Kokoomuksen vaaliliitolta kuudesta viiteen, ja Keskeiset säilyttivät yhden paikkansa.

Paikkajakauma poliittisten ja sitoutumattomien välillä tasottui hieman. 2020-2022 edustajistossa poliittisilla oli 27 paikkaa ja sitoutumattomilla 33. Uudessa edustajistossa 2022-2024 poliittisilla on 29 paikkaa ja sitoutumattomilla 31.

 

Ääniharavaksi SitVasin Jenny Kasongo 175 äänellä

SitVasin Jenny Kasongo nousi ääniharavaksi selkeällä erolla saaden 175 ääntä. Jenny Kasongo on toiminut tänä vuonna HYYn hallituksessa vastaten sosiaalipolitiikasta.

Toiseksi eniten ääniä sai HYALin Anniina Koutonen 125 äänellä. Kolmanneksi eniten ääniä saanut tulee myös HYALista: Helmi Rihko sai 105 ääntä.

 

Ehdokasmäärä laskussa

Ehdokkaiden määrässä nähtiin jälleen laskua. Tämän vuoden vaaleissa ehdolle asettui 417 ihmistä. Vuoden 2020 vaaleissa ehdokkaita oli 490, mikä sekin oli selkeää laskua verrattuna vuoden 2018 ehdokasmäärään 591.

 

Vaalikoneen puute vaikeutti äänestyspäätöstä

Edustajistovaalien vaalikoneessa ilmeni laajamittaisia ja kriittisiä puutteita, joita ei saatu korjattua. Vaalikone on aiemmissa vaaleissa ollut jäsenistöllemme erityisen merkittävä työkalu helpottamaan äänestyspäätöstä, ja vaalikoneen puuttuminen vaikeutti sopivan ehdokkaan löytämistä. Esimerkiksi vuoden 2020 edustajistovaaleissa noin neljännes äänestäneistä kertoi löytäneensä ehdokkaansa vaalikoneen avulla. Lisätietoja haasteista vaalikoneen kanssa tässä uutisessa.

“On hienoa, että hankalasta ja valitettavasta tilanteesta riippumatta äänestysprosentti säilyi lähes samana kuin aiemmissa vaaleissa. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa, jotta tulevissa edustajistovaaleissa on luotettava ja laadukas vaalikone äänestäjien käytössä”, Kymäläinen kertoo tilanteesta.

 

HYYn edustajistovaalien tulos

Suluissa paikkamäärien muutokset verrattuna edellisiin vaaleihin.

Maailmanpyörä: 23 (+3)

– HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS – Helsinki University Greens: 8 (-2)

– Sitoutumaton Vasemmisto – Obunden Vänster – Independent Left: 13 (+4)

– Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys: 2 (+1)

HYAL: 12 (+-0)

HELP: 10 (-2)

Osakunnat & Svenska Nationer och Ämnesföreningar: 9 (+-0)

– Osakunnat 1 & 2: 4 (+-0)

– Svenska Nationer och Ämnesföreningar: 5 (+-0)

Edistykselliset: 6 (-1)

– Kokoomus: 5 (-1)

– Keskeiset: 1 (+-0)

 

Uusi edustajisto aloittaa toimintansa jo ensi viikolla koulutuksilla. Tämän vuoden puolella on vielä kaksi kokousta, ensimmäinen 1.12. ja toinen 13.12.

Edustajistovaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, 60-henkinen edustajisto. Äänioikeutettuja ovat kaikki HYYn jäsenet eli noin 26 000 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa HYYssä ja päättää muun muassa ylioppilaskunnan vajaan neljän miljoonan euron talousarviosta, suurista linjoista liittyen ylioppilaskunnan piirissä toimiviin järjestöihin, yliopistoon ja yhteiskuntaan sekä ylioppilaskunnan omistaman yrityskonserni Ylvan liiketoimintojen suunnasta. Lisäksi edustajisto valitsee HYYn hallituksen, puheenjohtajiston sekä Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet. Vaalit järjestetään joka toinen vuosi.

Tarkempaa tarkastelua varten vaalitulos kokonaisuudessaan sekä aiempien vuosien tulokset löytyvät osoitteesta vaalitulos.hyy.fi.

 

Lisätietoja:

Mikko Kymäläinen

HYYn pääsihteeri

mikko.kymalainen@hyy.fi

040 081 6426