24.6.2021

Paula Karhunen och Sebastian Österman blir nya studeranderepresentanter till universitetets styrelse!

Delegationen för studentkåren vid Helsingfors universitet har vid sitt sammanträde 3 juni 2021 valt studeranderepresentanterna till styrelsen för Helsingfors universitet för den kommande perioden 1.1.2022–31.12.2023. Representanterna för den kommande perioden är politices studerande Paula Karhunen samt kandidat i naturvetenskaper Sebastian Österman. Universitetskollegiet bekräftade dessa val 17 juni 2021.

Paula Karhunen har erfarenhet av intressebevakning för studerande såväl från universitetsorgan vid Helsingfors universitet som från studentrörelsen. Hon har varit studeranderepresentant för statsvetenskapliga fakulteten i universitetskollegiet 2020–2021. Dessutom har hon varit studeranderepresentant för universitetets arbetsgrupper samt förvaltningsnämnden för universitetets Jubileumsfond under 2019. Under 2019 var hon med i styrelsen för studentkåren vid Helsingfors universitet och ansvarade bland annat för utbildningspolitik. Under 2020 var Karhunen med i styrelsen för Finlands studentkårers förbund, FSF, där hon ansvarade för utbildningspolitik och klimatfrågor.

Sebastian Österman har varit med i universitetets styrelse redan under den föregående perioden för studeranderepresentanter 2020–2021. Dessutom har hon under denna tid även varit med i styrelsens revisionsutskott. Österman har verkat i utbildningsprogrammets ledningsgrupp 2019–2020, i universitetskollegiet 2018–2019 samt i bio- och miljövetenskapliga fakultetens fakultetsråd 2018–2019 som studeranderepresentant. Dessutom har han varit med i flera arbetsgrupper och kommittéer vid universitetet mellan 2018–2021. Under 2018 var Österman med i HU:s styrelse med ansvar för utbildningspolitik samt var styrelsemedlem i Ylva 2019–2020.

Karhunen och Österman hade ordet vid delegationens sammanträde där de betonade vikten av universitetet och forskarsamhället som framtidsskapare.  Att värna om bildningsuniversitetet och förutsättningarna för kunskapsproduktion lyftes upp som viktiga mål i båda representanternas tal.

– Vetenskapen räcker inte ensam för att rädda oss, men utan nyfikenhetsbaserad forskning och större förståelse för världen samt bildning går vi förlorade. Helsingfors univeristet är på rätt spår, men än är vi inte framme, konstaterade Österman.

Enligt de nyvalda representanternas tal behöver bildningsuniversitetet sitt varje medlem för att den kritiska vetenskapliga kunskapen ska vara tillgänglig under osäkra tider som även kan väcka tvivel. Universitetet finns inte utan gemenskapen, och de utvalda representanterna vill att Helsingfors universitet även i framtiden kommer att ta hand om såväl de studerandes som medarbetarnas välmående.

– För mig har Helsingfors universitet alltid varit landets främsta universitet, en vägvisare, det modigaste, inflytelserikaste och mest kritiska. Och det ska det fortsätta att vara. Jag vill att Helsingfors universitet även i framtiden är ett autonomiskt bildningsuniversitet som håller på med grundforskning, möjliggör en välmående studietid och arbetsgemenskap för alla, målar Karhunen upp sin framtidsvision.

Styrelsen vid Helsingfors universitet är universitetets högsta beslutande organ. Det består av tretton medlemmar varav två är studerande. Styrelsen börjar sin nästa period 1 januari 2022 med en helt ny sammansättning. Styrelsen beslutar om universitetets strategi, verksamhets- och ekonomiplanerna, budgeten, instruktionerna, universitetets verksamhetsstruktur, antalet nya studerande som tas in till universitetet, ansvarar för skötsel och användning av universitetets förmögenhet, ser till att ordna bokföring och ekonomisk kontroll, godkänner universitetets målavtal med undervisnings- och kulturministeriet samt andra principiellt viktiga avtal och ger universitetets utlåtanden i principiellt viktiga frågor. Mer information om universitetets styrelse finns på universitetets webbplats (https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/hallitus-ja-yliopistokollegio).

 

Mer information om valet av medlemmar till universitetets styrelse ges av

Marianna Suokas, sakkunnig i utbildningspolitiska frågor

marianna.suokas@hyy.fi

0503255202