17.3.2021

Nuläget och framtiden för Alina-utbildningarna

Eftersom våra lokaler är stängda på grund av coronarestriktionerna har vi inte ordnat Alina-salsutbildningar för de föreningar som har Alina-bokningar på våren.

Med tanke på hur den offentliga diskussionen om coronaläget nu ser ut vill vi ändå inte ge alltför höga förhoppningar om att Alina skulle kunna öppnas i vår.

Under våren kommer Alina-utbildningarna genomgå en betydande förnyelse. Vi har som avsikt att avstå från Alina-utbildningar på plats och istället hålla dem på vår Moodle-plattform (https://moodle.hyy.fi/). Målet är att det nya utbildningssättet ska vara i bruk från och med hösten 2021, men ni får mer information då vi vet mer.

 

Mera information:

Sakkunnig (föreningar)

Miran Hamidulla

050 537 3798

miran.hamidulla@hyy.fi

 

Janne Salokoski

Styrelsemedlem (föreningar)

050 543 9610

janne.salokoski@hyy.fi