13.2.2023

Mina bästa vänner har jag hittat i studiekretsarna

BLOGG

Man har i Finland äntligen börjat inse att ensamhet och en känsla av utanförskap, att man inte hör hemma någonstans, har betydande negativa följder för individens välmående. Den bästa medicinen mot ensamhet är naturligtvis vänskap. Men vad menar vi då vi talar om vänskap, betydelsen av ett sammanhang och vikten av att minska på ensamheten? Vad är vänskap?

Etymologin för ordet vän är inte helt klarlagd. Vänskap grundar sig på frivillighet och jämlikhet. Man vill tillbringa sin fritid med en annan människa och dela med sig av sitt eget liv och sina egna angelägenheter med denna människa. Vänskap är ett mycket speciellt förhållande mellan människor. Man delar livets goda och dåliga stunder med sina vänner. Ibland bor man till och med tillsammans med dem och om man har tur så finns vännerna kvar hela livet ut.

Alla har rätt till vänskap och att höra till ett sammanhang och känna samhörighet. Vännerna och studentgemenskapen har en enorm betydelse för vårt välmående och vår ork. Många flyttar i början av studierna till en egen bostad och man känner inte nödvändigtvis någon i den nya studiestaden. Kompisgänget från ungdomstiden splittras kanske då man börjar studera på olika orter. Det är en viktig del av studenternas vardag att höra till studentföreningar – det är en del som Zoom inte kan ersätta. Vi behöver riktiga möten med våra vänner och möjligheter att skapa nya vänskapsförhållanden. Att höra till en gemenskap inverkar positivt på individens välmående och psykiska hälsa – det är helt klart! Ingen klarar sig ensam och det är inte heller meningen att man ska klara sig ensam.

Studielivet är så mycket mera än att bara plugga och avlägga kurser och jag tänker nu inte bara på att festa och på kvällar som fortsätter långt in på morgonnatten. Studielivet betyder för mig också studiecirklar, exkursioner till arbetsplatser, pilatestimmar eller att man lagar mat tillsammans. Det finns mycket som jag inte skulle ha fått göra om jag inte skulle ha hittat vänner på kurserna och i föreningarna. Den tid som man tillbringar i olika studentkretsar är för många den viktigaste delen av studierna och livet som universitetsstuderande, och den del man bäst kommer ihåg.

Till HUS viktigaste uppgifter hör att få våra medlemmar att känna sig hemma i gemenskapen och vi vill stöda studenterna så att de aktivt deltar i vår verksamhet. HUS medlemmar, dvs. vi studenter, har en möjlighet att förverkliga oss själva och skapa sammanslutningar inom studentkåren. Vi är totalt 26 000 stycken, dvs. ungefär lika många som det finns invånare i Imatra. Det finns över 200 föreningar vid HUS, 15 nationer och fem utskott. Det fanns oändliga möjligheter att hitta en gemenskap och att bli bekant med nya människor också från andra fakulteter!

De samfund som verkar inom HUS erbjuder viktiga och betydelsefulla erfarenheter för varenda studerande. Vi behöver varandra och studentföreningarna gör det möjligt att vi träffar på nya människor. Det är ändå på vårt eget ansvar att vi gör det möjligt för alla att delta i verksamheten i vårt samfund. Vi bygger tillsammans vår gemenskap, en vän i taget.

 

Etta Melander
Styrelsemedlem med ansvar för volontärer, tutorer och nya studenter, kommunikation