15.9.2022

Lilla HUS har redan i 20 års tid hjälpt studerande som har familj

NYHET

Tanken om att universitetet skulle ha en egen barnpassningsservice grodde länge innan HUS barnparkering öppnade sina dörrar år 2002. HUS har nu erbjudit sina medlemmar tillfällig barnpassningshjälp i 20 års tid.

Lilla HUS är en tillfällig barnpassningsservice som är avsedd för HUS medlemmar. Studerande som har familj kan använda sig av servicen till exempel under en föreläsning, tentamen eller ett besök till SHVS. Det är alltså inte fråga om dagvård utan en tillfällig hjälp i vardagen för studerande som har familj. De yngsta barnen som kommer till Lilla HUS är 6 månader gamla.

”För många är Lilla HUS den allra första dagvårdsplatsen. Många har inte släktingar eller andra närstående som kan sköta barnet mitt på dagen. Ofta spänner sig föräldrarna för att lämna barnet på Lilla HUS”, berättar Katariina Haikala-Tikander, barnskötare på Lilla HUS.

Fastän både namnet och lokalerna för barnpassningsservicen har ändrat under årens lopp, har kärnan i verksamheten förblivit densamma. Vardagen i Lilla HUS består främst av att sköta om barnen, att leka, mata och sova. Vi har också under årens lopp haft ledda lekar och pyssel som en del av verksamheten. Lilla HUS erbjuder både tillfälliga och regelbundna vårdturer. Studenterna kan reservera två regelbundna vårdturer under en vecka.

”Största delen av barnen kommer hit regelbundet och då lär man känna dem bra. Ibland känns det vemodigt då barnen går vidare till dagis, då man blivit bekant med dem och de har vant sig vid att vara här”, säger Hakala-Tikander. ”Det är roligt då det ibland har kommit tre barn från samma familj till oss under årens lopp. Det är alltid trevligt att få träffa familjerna på nytt, då till exempel ett yngre syskon kommer till oss för att passas.”

Det finns uppskattningsvis cirka 2000-3000 studerande med familj vid Helsingfors universitet. Redan i början av 1960-talet lyfte man fram tanken om att studentkåren skulle ha en egen barnpassningsservice för att stödja studerande med familj. Tanken förverkligades ändå inte ännu i detta skede. Efter många års väntan öppnades servicen, som då kallades HUS Barnparkering, 17.9.2022 i utrymmen i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Numera heter servicen Lilla HUS och finns på Helsingfors universitets campus på Brobergsterrassen. Verksamheten vid Lilla HUS finansieras med bidrag från Helsingfors stad, HUS medlemsavgifter och en serviceavgift.

”Med tanke på förutsättningarna för att kunna fortsätta verksamheten vid Lilla HUS har samarbetet både med Helsingfors stad och Helsingfors universitet varit av stor betydelse”, säger Tiia Niemi, sakkunnig i socialpolitik vid HUS. ”Vi hoppas att Lilla HUS verksamhet också i fortsättningen stöder studerande som har familj!”