23.11.2020

Kandidaterna till HUS styrelse 2021

NYHETER

HUS delegation väljer styrelsen för år 2021 på sitt möte 2020.

 

Delegationsgrupperna har nominerat en kandidat till ordförande för HUS styrelse och 12 kandidater till styrelsemedlemmar. Styrelsen, som kan ha 7­–13 medlemmar, väljs på delegationens möte 1.12.2020. Före det kan man bekanta sig med kandidaterna på Zoom 23.11.2020 från kl. 17. På evenemanget får samtliga kandidater presentera sig.

 

Kandidat till HUS ordförande 2021

 

Namn: Jessika Isomeri

Delegationsgrupp: HYAL

Utbildningsområde: Ämneslärarstudier i geografi och biologi

 

Kära vänner! Jag är Jessika Isomeri, 25-årig ämneslärarstuderande i geografi och biologi. Jag söker till ordförande för HUS styrelse för att jag brinner starkt för att utveckla vår studentkår till en allt mer involverande och inflytelserik gemenskap.

Särskilt i detta världsläge behöver styrelsen en människonära ledare, som har visioner för HUS framtid och förmågan att motivera styrelsemedlemmarna till att arbeta för gemensamma mål. Som ordförande tar jag hand om styrelsemedlemmarnas orkande, stöder dem i deras arbete och involverar hela teamet i det gemensamma beslutsfattande. Det vore en stor ära att under nästa år få leda en studentkår som modigt arbetar för studerandes intressen och rättigheter på universitetet, i staden och i samhället.

Jag kommer att vara en inspirerande och empatisk ledare för studentkåren, med förutsättningar att stödja hela vår gemenskap i det kommande årets projekt. Jag vet att jag lyckats som ordförande då min styrelse efter sitt HUS-år kan känna att de fått lyckas och lära sig på ett betydelsefullt sätt.

 

Kandidaterna till HUS styrelse 2021

 

Namn: Tuomas Aho

Delegationsgrupp: HELP

Utbildningsområde: Juridik

Jag är en 23-årig studerande vid juridiska fakulteten och jag är ganska exakt halvvägs med mina studier. Min bakgrund är i lagsport och i relativt omfattande föreningsverksamhet. För tillfället är jag sekreterare i Pykälä ry:s styrelse och ordförande för Företagsrelationsutskottet. Dessutom har jag suttit i Samlingspartiets ungas förbundsstyrelse 2019 och i Beväringsförbundets styrelse 2018 och 2019. Jag tror att HUS står inför stora utmaningar 2021, då coronasituationen fortskrider och studentkårernas tvångsmedlemskap är i vågskålen. Med tanke på min föreningsbakgrund upplever jag mig vara rätt val för HUS styrelse i en just sådan här tid. Inför dessa utmaningar bör HUS kunna ha en ansvarsfull ekonomi och utveckla verksamheten långsiktigt, med de föränderliga realiteterna tagna i beaktande. Som styrelsemedlem anser jag mig vara väldigt diplomatisk och konsensussökande, även om jag vid behov också kan uppvisa starka åsikter.

 

Namn: Marianna Heinonen

Delegationsgrupp: Obunden vänster

Utbildningsområde: Sociologi

Moi! Jag är Marianna och jag söker till HUS styrelse 2021. Jag studerar på Valtsika och gruppen bakom mig är Obunden vänster. Jag är en erfaren föreningsaktiv, som har jobbat i ämnesförening, fakultetsförening och nu ett par år i Sitvas. I delegationen har jag hunnit delta på varje delegationsmöte, sitta i beredningsutskottet samt vara valchef och gruppordförande.

I mig får HUS en kritisk, omtänksam, kunnig och flitig styrelsemedlem. Jag styrs av en stark känsla för rättvishet, ett fokus på problemlösning och av intersektionell feminism.

Jag vill att HUS skulle vara mer demokratiskt, inflytelserikt och jämlikt för alla. Klimatkrisen samt studerandenas utkomst och ökande utmattning oroar mig. Jag vill att HUS ska vara antirasistiskt, tillgängligt och tryggt för alla sina medlemmar.

I HUS styrelse är jag intresserad av frågor kring likabehandling, staden, kommunalvalet, utkomst, boende, klimatet och miljön.

Utöver föreningsaktiviteten är mina vänner, min lillasyster, läsande och länkande viktigt för mig.

 

Namn: Oskari Heinonen

Delegationsgrupp: Edistykselliset

Utbildningsområde: Politik och kommunikation

Moi!

Jag är Oskari Heinonen, en politik och kommunikationsstuderande från Edistykselliset med intresse för samhällelig påverkan och studerandenas intressebevakning. Jag söker till HUS styrelse för det kommande året, eftersom jag upplever att studentkårens styrelse är en betydande aktör och jag skulle vilja utveckla detta intressanta verksamhetsområde. Mina styrkor är en extremt hög arbetsmoral samt flera år av erfarenhet inom studentrörelsens olika temaområden och av att syssla med politik. I grund och botten är jag en lagspelare, som inte är rädd för börja jobba hårt.

Konkreta saker som jag vill påverka i studentkårens styrelse är att främja bevakningen av den enskilda studerandens intressen, stadspåverkan i kommunalvalet samt studentrepresentanternas position i studentkåren. Enligt mig är intressebevakning för den enskilda studeranden studentkårens viktigaste uppgift och studentkårens verksamhet måste utvecklas hållbart och ihärdigt på så vis att studentkåren i framtiden har råd och möjlighet att ta hand om sina medlemmar. Låt oss ta hand om också morgondagens studerande!

 

Namn: Fiona Helminen

Delegationsgrupp: Obunden vänster

Utbildningsområde: Politik och kommunikation & nordiska språk

Jag är Fiona, kritisk och rödgrön queerfeminist, statsvetare och humanist. Under kommande år i HUS är jag särskilt intresserad av att utveckla tillgänglig och öppen kommunikation, av konkreta jämlikhetshandlingar som lyssnar på minoriteter och av att göra en effektfull kommunalvalskampanj.

Under min tid i studentrörelsen har jag försvarat satsningar på intressebevakning och hållbar utveckling, fäst uppmärksamhet vid tillgänglighet och strävat efter att hela delegationsgruppens röst alltid ska höras i beslutsfattandet. Min erfarenhet som ordförande för Obunden vänster och som delegationsgruppens viceordförande har gjort mig till en skicklig koordinator och en empatisk ledare – det vore fantastiskt att nu få utnyttja dessa färdigheter som viceordförande för HUS.

Jag vill vara med och bygga ett allt mer jämlikt och solidariskt HUS, som driver alla studerandes intressen och som möjliggör en framtid även för kommande generationer. Jag skulle vara en styrelsemedlem i HUS som är lätt att närma sig och som är mån om både sitt eget och andras orkande.

 

Namn: Tuukka Kainulainen

Delegationsgrupp: SNÄf

Utbildningsområde: Rättsvetenskap och statskunskap

Jag är Tuukka Kainulainen, 21 år gammal studerande av rättsvetenskap och statskunskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Jag söker till HUS styrelse år 2021.

Jag har samlat på mig förenings- och intressebevakningserfarenhet bl.a. från styrelsen för min fakultetsförening StudOrg och som studentrepresentant i diverse organ vid universitetet. På grund av det rådande coronavirusläget har jag särskilt arbetat med frågor kopplade till studerandenas välmående.

I vår studentkårs styrelse vill jag göra en insats särskilt för att främja studerandenas välmående och för intressebevakningen. HUS bör enligt mig fokusera på sina kärnuppgifter, det vill säga att bevaka studerandenas intressen, stödja föreningarna inom HUS samt att utveckla sina medlemstjänster och medlemsförmåner. Det är även viktigt att så många studerande som möjligt har tillgång till förmånligt och fungerande studentboende. Dessutom vill jag att vår studentkår är en gemenskap som alla kan känna att är ens egen, oberoende av språk eller campus.

 

Namn: Linnea Keltanen

Delegationsgrupp: HYAL

Utbildningsområde: Meteorologi och fysik

Jag är Linnea Keltanen, sjätte årets meteorologi- och fysikstuderande. Jag är en föreningsveteran, med erfarenhet av många olika uppgifter i flera olika föreningars styrelser. Mest nyligen har jag varit ordförande för fakultetsföreningen Matlu år 2020. Under årens lopp har jag verkat inom så gott som alla delområden av föreningsverksamhet. I HUS har jag suttit i delegationen, i delegationsgruppens presidium och i ekonomidirektionen. Jag söker till HUS styrelse för att jag vill vara i främsta raden för att lösa de utmaningar som corona har orsakat HUS och HUS medlemmar. Jag vill utnyttja min erfarenhet och mitt kunnande till att vara en samarbetsvillig och diskuterande styrelsemedlem som representerar Gumtäkt med hjärtat och som även upprätthåller en god stämning i styrelsevardagens varje vändning. Jag har en solig personlighet och jag löser konflikter skickligt. Dessutom hittar jag positiva sidor även i de sämsta av dagar eller ämnen.

 

Namn: Salla Kuva

Delegationsgrupp: Edistykselliset

Utbildningsområde: Politik och kommunikation

Jag är Salla Kuva, 23-årig förstaårsstuderande i politik och kommunikation och pinfärsk pedagogie kandidat. Under den gångna delegationsperioden har jag varit medlem av och ordförande för beredningsutskottet samt gruppordförande för Edistykselliset.

Jag tar modigt tag i de missförhållanden jag upptäcker och jag tror på att det i all verksamhet alltid finns något som kan utvecklas. Som en social och aktiv person har jag också goda samarbets- och förhandlingsfärdigheter. Min fritid tillbringas långt tillsammans med vänner, på olika sätt i rörelse och i olika projekt.

I HUS styrelse är jag särskilt ivrig att få hålla på med utbildningspolitik, kommunikation och jämlikhet. Jag skulle ta med mig mitt politiska, kommunikativa och utbildningsmässiga kunnande till styrelsen. HUS roll som studerandenas intressebevakare betonas särskilt under undantagstiden. Genom starkt samarbete kan vi förstärka denna roll ytterligare. HUS har gett mig mycket och nu är det dags att ge något tillbaka.

 

Namn: Salla Lahdentausta

Delegationsgrupp: HELP

Utbildningsområde: Farmaci

Jag är Salla Lahdentausta, 23-årig studerande från Campus Vik. Som tredje årets farmacistuderande är jag naturligt särskilt intresserad av människors och mina medstuderandes välbefinnande och av att hälsovården fungerar. HUS viktigaste uppgifter är att trygga studerandes välbefinnande och att bevaka deras intressen. Därför måste effekterna av SHVS-reformen följas upp. Man ska inte heller glömma att SHVS tjänster inte längre är tillgängliga för utbytesstuderande.

Inom HUS hoppas jag dessutom kunna utnyttja mina egna erfarenheter för att till exempel utveckla Welcome Fair, föra samman internationella och inhemska studerande samt förbättra det internationella informationsflödet. Jag vill att alla våra medlemmar kan och vill känna att de hör till vår studentkår. Därför måste HUS värna om bland annat en fungerande flerspråkighet. Mitt modersmål är finska, men därutöver talar jag flytande engelska, god svenska och spanska och kan grunderna i italienska. Mig kan man kontakta på det språk man vill!

 

Namn: Sophie Nyyssönen

Delegationsgrupp: HYAL

Utbildningsområde: Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Kära medlemmar av HUS

Jag är Sophie Nyyssönen, femte årets studerande i allmän pedagogik och vuxenpedagogik. Jag har samlat på mig erfarenhet från ett flertal föreningar och organisationer och nu är det dags för de här stövlarna!
Jag söker till HUS styrelse för att studentkåren och att utveckla dess verksamhet och gemenskap har blivit hjärtefrågor för mig. Mitt dröm-HUS är ett nära ställe av glädje och påverkande för oss alla! Jag vill vara med och se till att vi studerande hörs på alla arenor som berör oss, att vi mår bra och att vi hittar gemenskaper där det känns bra att vara.

En historia som just oss
Kan ingen annan skriva
Den tar allt och ger mer
Även om corona inte oss släpper
Och jag inte får er se
Om du om tio år mig frågar
Skulle svaret vara
HUS 4ever

Hälsningar,
Er Sophie

 

Namn: Janne Salokoski

Delegationsgrupp: Nationerna

Utbildningsområde: Teologi

Jag är Janne Salokoski, 22-årig teolog vid Helsingfors universitet. Så presenterar jag oftast mig, trots att jag samlat på mig mera föreningsaktivitet än studier. Ett bättre ord för att beskriva mig är kanske istället aktiv. Aktivitet är nämligen någonting som jag alltid har haft. Genom församlingens frivilligarbete fann jag mig själv planera, besluta och leda redan som ung. Ett människonära och ansvarstagande sätt att leda har fört mig bl.a. till verksamhetsledare för Kymenlaakson Osakunta och styrelseordförande i Osakuntalainen Unioni. I HUS styrelse ämnar jag agera med samma för mig typiska attityd och mod för hela studentkårens bästa. Jag anser att varje studerande är i sig viktig och värd att representera. Med detta som ledande tanke vill jag göra min insats.

 

Namn: Inka Sylgren

Delegationsgrupp: De Gröna vid HUS

Utbildningsområde: Translationell medicin

Jag är Inka Sylgren, första årets studerande i magisterprogrammet i translationell medicin. Jag vill ägna mitt nästa år till HUS styrelse och vara med och bygga ett mer modigt, inflytelserikt och hållbart HUS.

Under de tre senaste åren har jag bevakat studerandenas intressen på förenings- och universitetsnivå, medan jag studerade molekylära biovetenskaper i Vik. Frågor som ligger nära mitt hjärta är särskilt att integrera internationella studerande i universitetsgemenskapen, att likvärdigheten förverkligas på praktiskt plan och att studierna görs smidigare genom att lyssna på studerande. Jag är fortfarande studentrepresentant för min fakultet i universitetskollegiet, i mitt kandidatprograms ledningsgrupp och i HUS delegation. I delegationen har jag under de senaste två åren satt mig in i YLVAs verksamhet. YLVA har varit ett exemplariskt företag, där studentkårens modiga sätt att påverka genom hållbar utveckling når sin kulmen. Nästa år vill jag vara med i HUS styrelse och föra vidare YLVAs ambitiösa projekt och bygga ett inkluderande HUS i sina medlemmars avbild.

 

Namn: Aleksi Tujunen

Delegationsgrupp: De Gröna vid HUS

Utbildningsområde: Tyska och svenska

Hej!

Jag är Aleksi, 22 år gammal, och studerar tyska och svenska för fjärde året på humanistiska fakulteten. På hösten har jag börjat studera pedagogiska studier för ämneslärare. Jag är en positiv, engagerad och samarbetsvillig person i organisations- och förtroendeuppdrag. Jag har bl.a. verkat som ordförande för De Gröna vid HUS delegationsgrupp samt som studentrepresentant i flera positioner, t.ex. i universitetskollegiet, ledningsgruppen för kandidatprogrammet i språk och som studieansvarig i min ämnesförening Umlaut. I HUS styrelse vore jag mest entusiastisk för att bevaka studerandenas intressen genom utbildningspolitisk påverkan. Social gemenskap, modigt inflytande och hjälp för medmänniskor är viktiga värden för mig. Som tutor njöt jag av att samarbeta med andra tutorer och bekanta gulisar med universitetsvärlden. Jag vill främja en jämlik studentkår som modigt förespråkar att lösa klimatförändringen och miljökrisen.