31.3.2022

Invånarnas möjligheter att påverka

BLOGG

Intressebevakning är ofta något som man inte märker och som sker ”i det dolda”, till exempel i diskussioner med intressentgrupper, genom att skriva ett ställningstagande eller genom att presentera ett uttalande om lagförändringar i samband med att man förnyar eller förändrar en lagtext. I mars har vi till exempel presenterat ett uttalande om lagen om samförvaltning, som har sänts på remiss till miljöministeriet. Det här låter kanske inte så värst intressant då man först hör det, men lagen om samförvaltning inverkar också på många studenters liv! Därför ska vi nu ta oss en närmare titt på frågan. Vi gjorde detta i nära samarbete med vårt nationella förbund FSF.

Men vad är lagen om samförvaltning egentligen för något? Lagen reglerar de möjligheter hyresgäster i statsunderstödda hyreshus har att inverka på frågor i anknytning till sitt boende. Jag lärde mig också själv att för studenter betyder det här till exempel på vilket sätt invånardemokratin förverkligas inom HOAS. Lagen om samförvaltning reglerar till exempel vilka frågor som är på boendekommitténs ansvar och vilket organ det är som beslutar om hur bastuturerna fördelas.

Den nuvarande lagen är mycket föråldrad i och med att den till exempel inte möjliggör att man effektivt kan ta i bruk digitala hjälpmedel, vilket skulle vara synnerligen praktiskt i studentbostäder. Vi betonade därför i vårt uttalande den speciella situationen för studentbostäder, vikten av att möjliggöra digitalisering och att det är viktigt att man på ett flexibelt sätt kan delta i boendekommittén.

Då det gäller invånardemokrati är studenternas behov också olika. Jämfört med andra bostäder, bor studenten ofta en relativ kort tid i en studentbostad. Därför är det nödvändigt att det är möjligast flexibelt och lätt att delta i arbetet för invånardemokratin. Det är också ofta en utmaning att få studenterna i studentbostäder att komma med i demokratiarbetet för invånarna. Vi är väldigt upptagna med våra studier, jobb, föreningsverksamhet och annat tidsfördriv, så det kan vara svårt att hitta tid att vara med i till exempel boendekommittén. Trots detta är det synnerligen viktigt att studenterna framför sina åsikter och önskemål. Skulle det inte vara bäst för alla om man kunde komma med i boendekommittén när som helst och inte bara vid årets början? Eller hur skulle det vara om du med hjälp av en app kunde rösta om behövliga reparationer i det hus där du själv bor?

Det är för tillfället inte ens möjligt att elektroniskt rösta i ärenden som berör boendet eller vid val av representanter till olika organ. Förändringar, som verkar små, ger ändå invånare i studentbostäder en mycket större möjlighet att påverka frågor som gäller deras eget boende. Intressebevakningen inom vår studentkår består av alla dessa små åtgärder som, då de i viktiga frågor riktas åt rätt håll, har en märkbar inverkan på varje aspekt av studenternas vardagsliv.

Sonja Naalisvaara

Styrelsemedlem (Staden och boende, hälsa, utvecklingssamarbete)