31.3.2022

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien puolesta

BLOGI

Edunvalvonta on usein hyvin huomaamatonta ja se tapahtuu ”piilossa” esimerkiksi keskustelemalla sidosryhmien kanssa, kirjoittamalla kantaaottava teksti tai lausumalla lain päivityksen yhteydessä lakiin tehtävistä muutoksista. Maaliskuun aikana olemme esimerkiksi lausuneet ympäristöministeriölle lausuntokierrokselle tulleesta yhteishallintolaista. Tämä ei välttämättä heti ensimmäiseksi kuulosta erityisen mielenkiintoiselta, mutta kyseinen laki vaikuttaa myös monen opiskelijan elämään! Tämän takia syvennymme aiheeseen sekä teimme tiivistä yhteistyötä kansallisen liittomme SYL:n kanssa.

Mutta mikä ihme on yhteishallintolaki? Se määrittelee valtion tukemien vuokrataloyhtiöiden asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa omaan asumiseen liittyviin asioihin. Itsekin opin, että opiskelijoiden kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, kuinka HOASissa toteutetaan asukasdemokratiaa. Yhteishallintolaissa säädetään esimerkiksi siitä, mistä asioista asukastoimikunta vastaa tai missä elimessä päätetään saunavuorojen jakamisesta. 

Nykyinen laki on tällä hetkellä pahasti vanhentunut, sillä se ei mahdollista esimerkiksi digitaalisten työkalujen kunnollista käyttöönottoa, mikä olisi opiskelija-asunnoissa erittäin käytännöllistä! Lausunnossamme korostimmekin muun muassa opiskelija-asuntokohteiden erityisasemaa, digitalisoinnin mahdollistamista sekä asukastoimikuntaan osallistumisen joustavoittamista.

Opiskelijoiden tarpeet ovat erilaiset myös asukasdemokratian osalta. Opiskelija asuu yhdessä opiskelija-asunnossa usein muihin verrattuna suhteellisen vähän aikaa. Tästä syystä olisikin välttämätöntä, että asukasdemokratiaan osallistuminen on mahdollisimman joustavaa ja helposti lähestyttävää. Opiskelija-asunnoissa on myös usein haastavaa saada opiskelijoita mukaan asukasdemokratiaan. Aikamme täyttyy jo vahvasti opiskelusta, töistä, järjestötoiminnasta ja muusta ajanvietteestä, joten aikaa esimerkiksi asukastoimikuntaan voi olla vaikea löytää. Tästä huolimatta on erittäin tärkeää saada opiskelijoiden ääni ja tahtotila kuulumaan. Eikö olisikin kaikkien kannalta paras ratkaisu, että asukastoimikuntaan voi liittyä milloin vain eikä yksinomaan vuoden alussa? Entä mitä jos voisit sovelluksen kautta äänestää tarpeellisista korjauksista omassa kohteessasi?

Tällaiset äänestykset asumiseen liittyvistä asioista tai asukkaiden edustajien valitseminen eri toimielimiin sähköisesti ei ole tällä hetkellä mahdollista. Tekemällä nopealla vilkaisulla pieneltä vaikuttavia muutoksia, jokaisen opiskelija-asunnossa asuvan mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa kasvaisi kuitenkin merkittävästi. Ylioppilaskuntamme edunvalvonta koostuu pienistä puroista, joita ohjaamalla oikeaan suuntaan voimme todella vaikuttaa jokaisen opiskelijan puolesta opiskelijaelämän jokaisella osa-alueella.

Sonja Naalisvaara

Hallituksen jäsen (sosiaalipolitiikka, kehitysyhteistyö)