25.5.2022

Internationalisering via Una Europa

BLOGG

Vad betyder internationalisering för oss studenter? Hur definierar vi internationalisering?

En ny våg av internationalisering började inom europeiska unionen år 2017 då man presenterade en gemensam vision som gick ut på att skapa nya europeiska universitet. Grunden för dessa universitet var internationellt samarbete och tanken var att universiteten skulle möta de utmaningar som uppkom i Europa som en följd av megatrender. Nu är det dags att börja förverkliga visionerna och EU har satsat hundratals miljoner på detta.

Visionen förverkligas till exempel genom olika former av universitetsallianser. Universitetsallianserna är sammanslutningar mellan universitet, yrkeshögskolor och övriga högskolor i olika europeiska länder. Helsingfors universitet har varit med i Una Europa-universitetsalliansen sedan år 2019. Förutom Helsingfors universitet deltar universitet från Nederländerna, Spanien, Irland, Italien, Polen, Frankrike, Tyskland, Skottland och Schweiz i Una Europa-verksamheten. Universiteten behandlar tillsammans frågor som berör Europa, kulturarv, hållbarhet, hälsa och datavetenskap. Universiteten samarbetar tätt kring dessa teman både inom forskning och undervisning.

För universiteten, som är verksamma i Una Europa-alliansen, betyder internationalisering att man fritt utbyter tankar, idéer och värderingar och att människor kan träffas utan att behöva tänka på geografiska gränser. Det är också synnerligen viktigt för oss studerande att vi deltar i diskussionerna som handlar om hur vi definierar internationalisering.

För de flesta av oss har internationalisering traditionellt sett betytt att man genomfört en utbytesperiod. De erfarenheter jag fick under min tid som utbytesstuderande i Norge gav mig många nya sätt att se på helt vardagliga saker. Till exempel sker sopsorteringen på ett helt annat sätt än i Finland: hos oss sorterar vi soporna i separata kärl, i Norge lägger man alla sopor i samma kärl. De olika soporna identifieras sedan i sopkärlet med hjälp av de olika påsarna i vilka soporna lagts. Jag hade tidigare inte ens kommit på tanken att fundera på en sådan här mycket vardaglig sak ur en annan synvinkel. Men tack vare min period utomlands gör jag nu det.

Som en följd av pandemin har vi också fått möjlighet att ta del av olika virtuella utbyten. Utbyteshelheterna som har planerats inom Una Europa-universitetsalliansen underlättar studenternas internationalisering i framtiden. Una Europas mål är att 50% av studenterna inom alliansen deltar i fysiska utbytesperioder och att 100% av studenterna deltar virtuellt. I framtiden kan det till exempel vara fullständigt normalt att avlägga en kurs vid ett universitet i Paris fastän man fysiskt befinner sig i Helsingfors.

Planeringen av detta är ännu på hälft. Därför är det viktigt att vi studenter också deltar i diskussionerna om Una Europa och verksamheten inom alliansen. Vi måste göra vår röst hörd då man nu skapar framtidens internationella högskoleutbildning i Europa. Tillsammans kan vi hitta lösningar som vi inte skulle komma fram till på egen hand. Oberoende om det är fråga om att sortera våra sopor eller om det gäller en större global utmaning, kan vi ta oss an samma problem ur mycket olika synvinklar. Internationalisering gör det möjligt för oss att hitta helt nya sätt att tänka, som vi kanske inte ensamma skulle komma på.

I början av juni ordnas Una Europas allmänna möte i Helsingfors. På mötet diskuteras bland annat frågor som berör hållbar utveckling och Una Europas artificiella intelligens MOOC lanseras. Du kan nästa vecka delta med oss i diskussionen om den framtida internationaliseringen då vi presenterar Una Europas verksamhet mera ingående. Det lönar sig att följa HUS och Una Europas konton på de sociala medierna så håller du dig uppdaterad om hur riktlinjerna för vår framtid dras upp.

 

Tommi Ostrovskij

Vice ordförande, internationella ärenden