25.5.2022

Una Europaa ja kansainvälisyyttä rakentamassa

BLOGI

Mitä kansainvälisyys merkitsee meille opiskelijoille? Miten määrittelemme kansainvälistymisen?

Uusi koulutuksen kansainvälistymisen aalto lähti liikkeelle Euroopan unionissa vuonna 2017, jolloin yhteiseksi visioksi asetettiin uusien eurooppalaisten yliopistojen luominen. Nämä yliopistot perustuisivat kansainväliseen yhteistyöhön ja vastaisivat megatrendien haasteisiin Euroopassa. Sanoista on siirrytty tekoihin, ja EU on lähtenyt toteuttamaan visiota satojen miljoonien eurojen edestä.

Visiota toteutetaan käytännössä esimerkiksi erilaisten yliopistoallianssien kautta. Yliopistoallianssit ovat eri Euroopan maiden yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden korkeakoulujen yhteenliittymiä. Helsingin yliopisto on ollut vuodesta 2019 alkaen mukana Una Europa -yliopistoallianssissa. Meidän lisäksemme Una Europan toiminnassa on mukana yliopistoja Alankomaista, Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta, Skotlannista ja Sveitsistä. Yliopistot ratkovat yhdessä Eurooppaan, kulttuuriperintöön, kestävyyteen, terveyteen ja datatieteeseen liittyviä kysymyksiä. Yhteistyötä teemoihin liittyen tiivistetään niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin.

Una Europa -yliopistoallianssille kansainvälisyys tarkoittaa rajojen rikkomista ajatusten, ideoiden ja arvojen vaihtamisen sekä ihmisten kohtaamisen kautta. Myös meidän opiskelijoiden on äärimmäisen tärkeää osallistua keskusteluihin siitä, miten määrittelemme kansainvälisyyttä.

Useimmille meistä kansainvälistyminen on perinteisesti tarkoittanut vaihtojaksoa. Omat vaihto-opintoni Norjassa antoivat minulle kokemuksena paljon uusia näkökulmia ihan arkipäiväisiinkin asioihin. Esimerkiksi jätteitä lajitellaan Norjassa eri tavalla kuin Suomessa: meillä jätteet lajitellaan eri astioihin, Norjassa taas samaan. Samasta astiasta erilaiset jätteet tunnistetaan erilaisista pusseista. Tällaiseen hyvin arkiseen asiaan en olisi osannut ajatellakaan erilaista näkökulmaa ilman kansainvälistymisjaksoa.

Pandemian myötä meille on myös tarjoutunut mahdollisuuksia erilaisille virtuaalivaihdoille. Una Europa -yliopistoallianssin yhteistyössä suunnittelemat vaihtokokonaisuudet voivat tulevaisuudessa helpottaa opiskelijoiden kansainvälistymistä. Una Europan tavoitteena on, että 50 % allianssin opiskelijoista hyödyntäisi kansainvälistymisjaksoja fyysisesti ja 100 % virtuaalisesti. Tulevaisuudessa voisi esimerkiksi olla täysin tavallista suorittaa pariisilaisen yliopiston kurssi Helsingistä käsin.

Suunnitelmat ovat kuitenkin vielä keskeneräisiä. Siksi onkin tärkeää, että me opiskelijoina osallistumme myös Una Europasta ja sen toiminnasta käytävään keskusteluun. Meidän äänemme pitää kuulua, kun tulevaisuuden kansainvälistä eurooppalaista korkeakoulutusta rakennetaan. Yhdessä löydämme sellaisia ratkaisuja, joita emme yksin keksisi. Olipa kyseessä sitten roskapussin lajittelu tai suurempi globaali haaste, voimme lähestyä samoja ongelmia hyvin eri tavoin. Kansainvälistyminen mahdollistaa ajattelumme avartumisen reiteille, joille emme pääsisi yksin.

Kesäkuun alussa Una Europan yleiskokous järjestetään Helsingissä. Yleiskokouksessa keskustellaan muun muassa kestävästä kehityksestä ja lanseerataan Una Europan uusi tekoäly MOOC. Voit osallistua kanssamme keskusteluun tulevaisuuden kansainvälisyydestä ja kansainvälistymisestä ensi viikolla, kun esittelemme lisää Una Europan toimintaa. Kannattaakin seurata HYYn ja Una Europan sometilejä, jotta saat lisätietoa tulevaisuuden suuntaviivoista.

 

Tommi Ostrovskij

Hallituksen varapuheenjohtaja, kansainvälisyys