Stäng

HUS uppmuntrat Helsingfors universitet att investrera kilmathållbart

20.11.2019

HUS uppmuntrat Helsingfors universitet att investrera kilmathållbart

NYHETER

HUS har skrivit under den studerandedrivna Fossil Free -kampanjens appell, där det krävs att Helsingfors universitet avstår från sina investeringar i företag med produktion av fossila bränslen.

I appellen betonas att det är både ansvarslöst och ekonomiskt olönsamt att stödja produktionen av fossila bränslen med investeringar, eftersom användningen av dem borde begränsas då klimatförändringen framskrider. Syftet av Fossil Free HU -kampanjen är att skicka ett budskap: universitetet har som en inflytelserik vetenskapsinstitution skyldigheten att ta i hänsyn både vetenskapliga fakta och investeringarnas etiska omfattning i sin placeringsverksamhet.

Motiveringarna bakom appellens krav behandlas mera detaljerat i kampanjens öppna brev till universitetets ledning. Brevet framhåller samhälleliga-, miljö- och ekonomiska argument för divestering. Sammanfattat skapar klimatförändringen en systematisk risk för investerare, som universitetet kan skydda sina placeringar från genom att avstå från sina investeringar i fossilindustrin – samtidigt skulle universitetet uppfylla sina ansvar gentemot samhället och förmånstagare och skulle dessutom ha ett negativt inflytande på fossilindustrin.

Helsingfors universitet är redan nära att uppfylla appellens krav, eftersom mindre än en procent av placeringsportföljen består av företag som producerar fossila bränslen. Andelen ska minska konstant enligt universitetets principer för ansvarsfull placeringsverksamhet. Universitetet har även nyligen konstaterat att det har som mål att göra sin portfölj kolneutral ”långt före året 2045”.

”Universitetet har tydligt erkänt sitt ansvar att minska de negativa miljöverkningarna av sin placeringsverksamhet. Tack vare målet att vara kolneutralt har placeringsverksamheten nu en klimathållbar målsättning, men målet saknar tidsgräns. Divesteringen av fossilindustrin är det första steget, och det borde inte dröjas. Då man genomför divesteringen kontrollerat äventyras inte placeringsverksamhetens andra mål, som finansieringen av universitetets verksamhet”, konstaterar koordinatorn av Fossil Free HU -kampanjen, miljöekonomistuderande Lotta Närhi.

Globalt har över tusen samhälleliga institutioner från universitet till städer och pensions- och försäkringsfonder gjort en offentlig förbindelse att divestera, det vill säga avstå från sina investeringar i företag som producerar fossila bränslen. Bland dem finns även flera nordiska universitet, så som Stockholms och Köpenhamns universitet. Även studentkårens förmögenhetsförvaltare Ylvas portfölj innehar endast fossilfria aktier. Divestering är alltså på väg att framväxa till en ny standard bland institutionella investerare.

Enligt Närhi har institutioner som har förbundit sig till divestering insett, att en offentlig förbindelse att divestera är nyckeln till att åtgärden har samhälleligt inflytande: ”vi i kampanjteamet skulle önska mera diskussion över hur enskilda institutioners beslut att divestera kan påverka samhällets andra aktörer, atmosfären kring fossilindustrin och till och med lagstiftningen. Man kan inte betona nog hurdan betydelse ett enskilt beslut har ur samhällets synpunkt och hur viktigt det budskap som det skickar är. Vi hoppas att detta motiverar universitetet att göra ett bindande divesteringsbeslut och delge ett så ambitiöst schema för genomföringen som möjligt”, Närhi säger.

Det är alltså motiverat att fråga: om inte universiteten är föregångare i hållbarhetsfrågor, vem då? Studerande och personal vid Helsingfors universitet samt universitetets alumner kan följa studentkårens exempel och uppmuntra universitetet att avstå från sina investeringar i fossila bränslen genom att skriva under Fossil Free -kampanjens appell.

 

Mer information:

Janne Kajander

Kommunikationsexpert

janne.kajander@hyy.fi

050 5439 609