20.11.2019

HYY kannustaa Helsingin yliopistoa ilmastokestävään sijoitustoimintaan

UUTINEN

HYY on allekirjoittanut opiskelijavetoisen Fossil Free -kampanjan vetoomuksen, jossa Helsingin yliopistoa vaaditaan luopumaan sijoituksistaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

Vetoomuksessa painotetaan, että on edesvastuutonta ja taloudellisesti kannattamatonta tukea fossiilisten polttoaineiden tuotantoa sijoituksilla, kun polttoaineiden käyttöä tulisi ilmastonmuutoksen edetessä hillitä. Fossil Free HY -kampanja pyrkiikin viestimään, että yliopistolla on vaikutusvaltaisena tiedeinstituutiona velvollisuus huomioida sijoitustoiminnassaan niin tieteen tulokset kuin sijoittamisen eettiset ulottuvuudetkin.

“HYY sekä Helsingin yliopisto ovat jo pitkään tehneet töitä ilmastonmuutoksen hillitsimiseksi. HYY on jo aiemmin divestoinut omat sijoituksensa pois fossiilisista kohteista vuosien 2017 ja 2018 aikana. Nyt Helsingin yliopistolla on mahdollisuus toimia kansallisena suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä muulle yliopistokentälle ja yhteiskunnalle”, HYYn hallituksen varapuheenjohtaja Kukka Louhimies perustelee vetoomuksen allekirjoittamista.

Vetoomuksen vaatimuksia perustellaan seikkaperäisemmin kampanjan avoimessa kirjeessä yliopiston johdolle. Kirjeessä painoarvoa annetaan niin yhteiskuntaan, ympäristöön kuin yliopiston talouteenkin liittyville seikoille. Tiivistettynä: ilmastonmuutos luo sijoittajille systemaattisen riskin, jolta yliopisto voi suojata sijoitusvarallisuuttaan luopumalla sijoituksista fossiiliteollisuuteen – samalla yliopisto täyttäisi vastuitaan yhteiskunnalle ja edunsaajille sekä tulisi vaikuttaneeksi negatiivisesti koko fossiiliteollisuuteen.

Helsingin yliopisto on jo lähellä vetoomuksen tavoitteiden täyttämistä, sillä sijoitusvarallisuudesta enää alle prosentti on sijoitettu fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Yliopiston vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteissa todetaan, että osuutta pyritään jatkuvasti vähentämään. Yliopisto on myös hiljattain ilmoittanut pyrkivänsä sijoitussalkkunsa hiilineutraaliuteen “huomattavasti ennen vuotta 2045”.

”Yliopisto on selvästikin tunnistanut vastuunsa hillitä sijoitustoimintansa negatiivisia ympäristövaikutuksia. Hiilineutraalisuustavoitteen ansiosta sijoitustoiminnalla on nyt ilmastokestävä päämäärä, mutta itse toimilta puuttuu aikaraja. Divestointi fossiiliteollisuudesta on ensimmäinen askel, eikä sen ottamisessa tulisi viivytellä. Harkitusti toteutettuna divestointi ei vaaranna sijoitustoiminnan muita tavoitteita, kuten yliopiston toiminnan rahoittamista”, toteaa Fossil Free HY -kampanjaa koordinoiva ympäristötaloustieteen opiskelija Lotta Närhi.

Maailmanlaajuisesti yli tuhat yhteiskunnallista instituutiota yliopistoista kaupunkeihin ja eläke- sekä vakuutusrahastoihin on julkisesti sitoutunut divestoimaan eli luopumaan sijoituksistaan fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Joukossa on myös useita pohjoismaisia yliopistoja, kuten Tukholman ja Kööpenhaminan yliopistot. Myös HYYn varallisuudenhoitajan Ylvan arvopaperisalkku on sijoitettu listattuihin fossiilittomiin osakkeisiin. Divestoinnista on siis hyvää vauhtia muodostumassa institutionaalisten sijoittajien keskuudessa uusi standardi.

”Kampanjatiimimme kaipaisi lisää keskustelua siitä, miten yksittäisten instituutioiden divestointipäätökset vaikuttavat esimerkillään yhteiskunnan muihin toimijoihin, ilmapiiriin fossiiliteollisuuden ympärillä ja jopa lainsäädäntöön. Päätösten yhteiskunnallista ja viestinnällistä merkitystä ei voi tarpeeksi alleviivata. Tämän toivoisimme motivoivan yliopistoa tekemään sitovan divestointipäätöksen ja ilmoittamaan mahdollisimman kunnianhimoisesta toteuttamisaikataulusta”, Närhi sanoo.

Onkin perusteltua kysyä: jos yliopistot eivät toimi vastuullisuusasioiden edelläkävijöinä, niin ketkä sitten? Niin Helsingin yliopiston opiskelijat, henkilökunta kuin alumnitkin voivat HYYn tavoin kannustaa yliopistoa luopumaan sijoituksistaan fossiilisiin polttoaineisiin allekirjoittamalla Fossil Free -kampanjan vetoomuksen.

 

Lisätietoja:

Janne Kajander

Viestintäasiantuntija

janne.kajander@hyy.fi

050 5439 609