10.1.2022

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna

Uppdaterad 14.2.2022

Vi uppdaterar de anvisningar och riktlinjer som riktar sig till föreningarna utgående från de begränsningar och rekommendationer som myndigheterna har satt upp. HUS rekommendationer och begränsningar gäller tills vidare, om inte annat anges. Anvisningarna och begränsningarna granskas vid behov. Aktuella anvisningar och begränsningar samt deras giltighet meddelas på denna sida och i föreningsmeddelandet.

Om du har frågor om anvisningarna eller föreningen har en utmanande situation kan du ta kontakt med föreningssektorn (kontaktinformation i slutet av sidan).

 

Ändringar i begränsningarna från 15.2.

 • Takbastun Sivistys kan bokas
 • Alina-salen kan bokas från och med 18.2.

 

Detaljerade begränsningar och rekommendationer

Generala anvisningar för föreningar

 • Föreningarna ska ha beredskap att ändra planerna och vid behov inhibera evenemanget.
  • I planeringen av evenemangen lönar det sig att beakta att myndighetsanvisningarna kan ändras med snabb tidtabell.
 • Föreningarna uppmanas att aktivt följa coronalägets utveckling.
 • Myndighetsanvisningarna uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå sålunda rekommendationerna lämpar sig för verksamheten.
  • Föreningarna kan även uppmana sina medlemmar att följa myndighetsanvisningarna.

 

Föreningslokaer

 • Evenemangsarrangören ansvarar för att myndighetsanvisningarna följs.
 • Användning av mask rekommenderas när det finns över tio personer i en lokal. Rekommendationen och anvisningen för användning av masker finns här.
 • Särskild uppmärksamhet ska fästas vid hygienen i lokalerna och i lokalerna ska även en noggrann handhygien ombesörjas.
 • Arrangören ansvarar både för att följa deltagarantalet och de åtgärder antalet deltagare kräver.
 • Kontakta den föreningssakkunniga om din förening har tolkningssvårigheter i frågan.

 

Föreningarnas evenemang

 • HUS rekommenderar att följa Regionförvaltningsverkets aktuella begränsningar i inom- och utomhusevenemang som arrangeras utanför HUS föreningslokaler samt att begränsa deltagarantalet enligt det.

 

HUS möteslokaler

 • Om en bokning till Alinasalen lämnas oanvänd eller annulleras våren 2022, inga avgifter tas ut
 • Om nya begränsningar behövs att införa och därför annulleras bokningar, det är inte nödvändigt att göra någon separat annullering, bokningarna annulleras automatiskt.

 

HUS festlokaler

 • Alina-salen kan bokas från och med 18.2.

 

Nyttiga länkar

 

 

Mer information

Janne Salokoski

sakkunning (järjestöt)

janne.salokoski@hyy.fi

041 313 0193

 

Jaakko Kalske

sakkunnig (järjestöt)

jaakko.kalske@hyy.fi

050 537 3798

 

Linnea Keltanen

styrelse medlem (föreningar)

linnea.keltanen@hyy.fi

050 543 8460