23.11.2020

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 23.11.2020

På basis av huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp samt Finlands regerings rekommendationer görs uppdateringar i  föreningarnas coronaanvisningar.

 

Vi kommer att granska coronaanvisningarna och coronarekommendationerna med två veckors mellanrum  från och med den 31 augusti 2020. Vi meddelar om aktuella anvisningar och begränsningar och deras giltighetstid i föreningsbulletinen som skickas till föreningarna varannan vecka från och med den 3 september.

HUS rekommendationer gäller tillsvidare. Läget följs upp och anvisningarna uppdateras vid behov. HUS rekommendationer för föreningarna finns nedan:

Föreningarna ska ha beredskap att ändra planerna och vid behov inhibera evenemanget. I planeringen av evenemangen lönar det sig att beakta att myndighetsanvisningarna kan ändras med snabb tidtabell.

 

Begränsningar och rekommendationer som gäller HUS mötes- och festlokaler

 • Alinasalen och takbastun Sivistys kan tillsvidare varken bokas eller användas av föreningarna. Befintliga bokningar behöver inte annulleras.
 • Möteslokalerna Wilhelmsson, Seppele, Kabinetti och Barrikaadi kan bokas av föreningarna för möten. Möteslokalbokningen ska annulleras senast samma dag.
 • Möteslokalerna har en begränsning på 10 personer. Arrangörerna ska dock särskilt överväga personmängden för mindre möteslokaler.
 • Handesinfektionsmedel och munskydd har levererats till möteslokalerna.  Användarna ansvarar i första hand själv för tillräcklig hygien. Om du märker att ovanstående tillbehör inte finns i lokalen eller håller på att ta slut ska du meddela om det till föreningsservicebyrån (toimisto@hyy.fi)
 • Nedre dörren till A-trappan i Nya studenthuset är öppen som normalt från och med den 24 augusti inom ramen för normala öppettider.

 

Begränsningar och rekommendationer som gäller föreningslokaler

 • På evenemang som ordnas i HUS föreningslokaler ska begränsningen  på max. 10 personer följas. Arrangören ska bedöma om evenemanget  kan ordnas i lokalen  på så sätt  att säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien är möjliga att följa. Arrangören kan sätta upp en lägre personbegränsning vid behov.
 • Evenemang som har en förhöjd smittorisk ska inte ordnas i föreningslokalerna. Festtillställningar ska inte ordnas eftersom   närkontakter och hantering av mat och dryck samt sång ökar smittorisken.
 • Alla inofficiella eftersläckningar och likadana är förbjudet i HUS föreningslokaler
 • Övrig rekreation bör undvikas i föreningslokalerna. I lokalerna får ordnas möten och även övriga nödvändiga åtgärder för föreningens verksamhet får utföras, så länge särskild uppmärksamhet fästs vid hygien och säkerhetsavstånd. Föreningarna rekommenderas ändå att ordna mötena med distansuppkoppling i mån av möjlighet.
 • Lokalorganen ska se till att det finns handdesinfektionsmedel och handtvål i lokalerna samt handpapper i mån av möjlighet. Alla som använder lokalerna ska tvätta sina händer när de anländer. Dessutom är det oerhört viktigt att ansvara för den allmänna hygienen (att hosta och nysa i armvecket osv.).

 

Rekommendationer som gäller föreningarnas evenemang

 • Vi starkt rekommenderar användning av munskydd på alla inomhusevenemang och utomhusevenemang.
 • Vi rekommenderar begräsningen på max. 10 personer för alla inomhusevenemang och utomhusevenemang. Vid behov kan arrangören sätta upp en mindre personbegränsning.
 • Det är mycket rekommenderbart att samla in en deltagarlista på evenemangen så att exponerade personer kan spåras i eventuella smittfall. Deltagarlistan ska sparas i minst tre veckor på grund av inkubationstiden (1-14 dygn). Därefter förstörs personuppgifterna eller förvaras i enlighet med   föreningens dataskyddsdirektiv (GDPR).
 • Arrangören ansvarar för hygienen på evenemanget. Arrangören ansvarar för att det finns möjlighet till handtvätt och/eller handdesinfektion på evenemanget. Dessutom ansvarar arrangören för  att säkerhetsavstånden  hålls.
 • Tillräckligt säkerhetsavstånd är minst 1,5 meter. På evenemang med läktare eller sittplatser ska säkerhetsavstånden beaktas till exempel genom att lämna tomma platser.  Genom hela evenemanget ska hygieninstruktioner och säkerhetsavstånd  meddelas om.
 • Säkerhetsavstånden ska kunna hållas på evenemanget och övervakningen är på arrangörens ansvar.  Det är på arrangörens ansvar att avsluta tillställningen om säkerhetsavstånden inte kan hållas. Evenemangssäkerheten bör planeras med säkerhetsperspektivet i förgrunden. Riklig alkoholanvändning försvårar följandet av arrangörens säkerhetsanvisningar.
 • Om munskydd används på evenemangen ska deltagarna på förhand instrueras om hur munskydden används på rätt sätt eftersom risken för coronasmitta ökar om munskyddet hela tiden tas av och på. Munskyddsrekommendationen och användningsinstruktioner finns här.
 • Vi uppmanar föreningarna att gynna distansevenemang.   Om evenemangskonceptet ändå inte lämpar sig för det här rekommenderar vi att evenemangen ordnas utomhus då den eventuella smittorisken är mindre än inomhus. Med distansevenemang beaktas till exempel studenter som hör till riskgrupper och studenter som inte känner sig trygga på  fysiska evenemang. Dessutom ska fysiska evenemang  inte marknadsföras som obligatoriska och deltagande på fysiska evenemang och tillställningar ska inte vara villkor  för att till exempel få overallen.
 • I samband med evenemangen ska man inte tillbringa tid på platser där det visat sig vara utmanande att följa givna säkerhetsanvisningar, såsom nattklubbar. Studenterna ska inte ordna egna skuggevenemang och föreningarna ska meddela medlemmarna om det.

Föreningarna uppmanas att aktivt följa coronalägets utveckling. Myndighetsanvisningarna uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå sålunda rekommendationerna lämpar sig för verksamheten. Föreningarna kan även uppmana sina medlemmar att följa myndighetsanvisningarna.

 

Nyttiga länkar

HUS följer aktivt läget och uppdaterar tilläggsinformation vid behov. Om du har frågor om anvisningarna eller föreningen har en utmanande situation kan du ta kontakt med föreningssektorn (kontaktuppgifter nedan).

 

Vidare information

Lovisa Hirvonen
Styrelseledamot (organisationer)
lovisa.hirvonen@hyy.fi
050 543 9615