23.11.2020

HYYn päivitetyt ohjeet ja linjaukset järjestöille koronavirustilanteesta, päivitetty 23.11.2020

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän sekä Suomen hallituksen suositusten perusteella tehdään järjestöille suunnattuihin koronaohjeistuksiin päivityksiä.

Tulemme tarkastelemaan koronaohjeistuksia ja -rajoituksia kahden viikon välein 31.8. alkaen. Ajankohtaisista ohjeistuksista ja rajoituksista ja niiden voimassaolosta tiedotetaan järjestötiedotteessa, joka lähetetään järjestöille kahden viikon välein 3.9. alkaen.

HYYn suositukset ovat voimassa toistaiseksi. Tilannetta seurataan ja ohjeita päivitetään aina tarvittaessa. HYYn suositukset järjestöille löytyvät alta:

Järjestäjillä tulee olla valmius muuttaa suunnitelmia tai tarvittaessa perua tapahtuma. Tapahtumien suunnittelussa kannatta huomioida se, että viranomaisohjeistukset voivat muuttua nopeallakin aikataululla. [paikka muuttunut]

 

HYYn kokous- ja juhlatiloja koskevat rajoitukset ja suositukset

 • Alina-sali ja kattosauna Sivistys eivät toistaiseksi ole järjestöjen varattavissa tai käytettävissä. Olemassa olevia varauksia ei tarvitse perua.
 • Kokoustilat Wilhelmsson, Seppele, Kabinetti ja Barrikaadi ovat järjestöjen varattavissa kokouksia varten. Kokoustilan varauksen peruminen tulee tehdä viimeistään samana päivänä.
 • Kokoustiloissa on 10 hengen henkilörajoitus. Kuitenkin erityisesti pienempien kokoustilojen osalta järjestäjien tulee käyttää erityistä harkintaa henkilömäärän suhteen.
 • Kokoustiloihin on toimitettu käsidesiä ja kasvomaskeja. Riittävästä hygieniasta huolehtiminen on ensisijaisesti käyttäjien vastuulla. Mikäli havaitset, että kokoustilassa ei näitä tarvikkeita ole tai ne ovat lopussa, ilmoita asiasta järjestöpalvelutoimistoon (toimisto@hyy.fi)
 • Uuden ylioppilastalon A-rapun alaovi on auki normaalien aukioloaikojen puitteissa.

 

Järjestötiloja koskevat rajoitukset ja suositukset

 • HYYn järjestötiloissa järjestettävissä tapahtumissa tulee noudattaa 10 hengen rajoitusta. Järjestäjän tulee arvioida, onko tilassa mahdollista järjestää tapahtumaa siten, että turvavälejä ja riittävää hygieniaa on mahdollista noudattaa. Tarvittaessa järjestäjä voi asettaa pienemmän henkilörajoituksen.
 • Järjestötiloissa ei tule järjestää tapahtumia, joissa taudin leviämiselle on kohonnut riski. Juhlatilaisuuksia ei tule järjestää, sillä lähikontaktit, juomien ja ruokien käsittely sekä laulaminen lisäävät tartuntariskiä.
 • Myös tapahtumien epäviralliset jatkot järjestötiloissa ja muu vastaava käyttö on kiellettyä.
 • Muuta virkistyskäyttöä järjestötiloissa tulee välttää. Tiloissa saa kokoustaa ja suorittaa muita järjestön toiminnan kannalta välttämättömiä toimia, kunhan riittävään hygieniaan ja turvaväleihin kiinnitetään erityistä huomiota. Järjestöjä kuitenkin suositellaan pitämään kokoukset mahdollisuuksien mukaan etänä.
 • Tilaelinten tulee huolehtia, että tiloissa on käsidesiä ja käsisaippuaa sekä mahdollisuuksien mukaan käsipaperia. Jokaisen tiloja käyttävien tulee pestä kätensä tiloihin saapuessaan. Lisäksi yleinen hygieniasta huolehtiminen (yskiminen ja aivastaminen hihaan yms.) on ensiarvoisen tärkeää.

 

Järjestöjen tapahtumia koskevat suositukset

 • Suositamme erittäin vahvasti kasvomaskien käyttöä kaikissa tapahtumissa.
 • Suositamme kaikkiin sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin 10 hengen rajoitusta. Tarvittaessa järjestäjä voi asettaa pienemmän henkilörajoituksen.
 • Tapahtumissa on erittäin suositeltavaa kerätä osallistujalista, jotta mahdollisissa tartuntatapauksissa altistuneet voidaan jäljittää. Osallistujalistaa on hyvä säilyttää vähintään kolmen viikon ajan taudin itämisajasta (1-14 vrk) johtuen. Tämän jälkeen henkilötiedot joko hävitetään tai niitä säilytetään järjestön tietosuoja-asetusta (GDPR) koskevien linjausten mukaisesti.
 • Järjestäjä vastaa tapahtuman hygieniasta. Järjestäjän vastuulla on huolehtia, että tapahtumassa on käsien pesu- ja/tai desinfiointimahdollisuus. Lisäksi tulee huolehtia turvavälien toteutumisesta.
 • Riittävä turvaväli on vähintään 1,5 metriä. Tapahtumissa, joissa on katsomo tai istuinpaikat, tulee turvavälit huomioida esimerkiksi jättämällä katsomoon tyhjiä paikkoja. Koko tapahtuman ajan tulee viestiä hygieniaohjeista ja turvaväleistä.
 • Turvavälejä tulee pystyä noudattamaan koko tapahtuman ajan ja niiden valvonta on järjestäjän vastuulla. Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on päättää tilaisuus, jos siellä ei pystytä noudattamaan turvavälejä. Tapahtumat tulee suunnitella turvallisuusnäkökulma edellä. Runsas alkoholinkäyttö vaikeuttaa järjestäjän turvallisuusohjeiden noudattamista.
 • Jos tapahtumassa käytetään maskeja, tulee osallistujia ohjeistaa etukäteen oikeaoppisesta maskin käytöstä, sillä esimerkiksi maskin jatkuva siirtely kasvoille ja pois kasvoilta voi lisätä koronatartunnan riskiä. Maskisuositus ja opastus maskin käyttöön löytyy täältä.
 • Kehotamme järjestöjä suosimaan etätapahtumia. Mikäli tapahtumakonsepti kuitenkaan ei tähän taivu, suosittelemme järjestämään tapahtumat ulkona, jolloin mahdollinen tartuntariski on pienempi kuin sisätiloissa. Etätapahtumilla huomioidaan myös esimerkiksi riskiryhmään kuuluvat opiskelijat sekä ne opiskelijat, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi fyysisissä tapahtumissa. Lisäksi fyysisiä tapahtumia ei tule markkinoida pakollisina, ja esimerkiksi haalarien saamiselle ei tule asettaa ehdoksi fyysisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin osallistumista.
 • Tapahtumien yhteydessä ei tule mennä viettämään aikaa paikkoihin, joissa annettujen turvallisuusohjeiden noudattaminen on osoittautunut haastavaksi, kuten yökerhoihin. Opiskelijoiden ei tule järjestää omia varjotapahtumia ja järjestöjen tulee viestiä tästä jäsenilleen.

Järjestöjä kehotetaan seuraamaan aktiivisesti koronatilanteen kehittymistä. Viranomaisohjeistuksia kehotetaan noudattamaan sekä yksilö- että järjestötasolla siten kuin suositukset soveltuvat toimintaan. Järjestöt voivat kehottaa myös omia jäseniään noudattamaan viranomaisten ohjeistuksia.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä ohjeista tai järjestöllä on jonkinlainen haastava tilanne, voit olla yhteydessä suoraan järjestösektoriin (yhteystiedot alla).

 

Lisätietoja

Lovisa Hirvonen
hallituksen jäsen (järjestöt)
lovisa.hirvonen@hyy.fi
050 543 9615