Stäng

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 16.6.2021

16.6.2021

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 16.6.2021

På basis av myndigheternas rekommendationer och föreskrifter görs uppdateringar i  föreningarnas coronaanvisningar.

Vi meddelar om aktuella anvisningar och begränsningar och deras giltighetstid i föreningsbulletinen och vid behov. På grund av sommarlovet kommer nästa översyn av coronasituationen och begränsningarna att göras i augusti. Uppdateringarna träder i kraft tills vidare.

HUS rekommendationer gäller tillsvidare. Läget följs upp och anvisningarna uppdateras vid behov. HUS rekommendationer för föreningarna finns nedan.

Om du har frågor om anvisningarna eller föreningen har en utmanande situation kan du ta kontakt med föreningssektorn.

Mer information

Jaakko Kalske
sakkunnig (föreningar)
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798

Janne Salokoski
styrelse medlem (föreningar)
janne.salokoski@hyy.fi
050 543 9610

 


 

Generala anvisningar för föreningar

 

 • Föreningarna ska ha beredskap att ändra planerna och vid behov inhibera evenemanget. I planeringen av evenemangen lönar det sig att beakta att myndighetsanvisningarna kan ändras med snabb tidtabell.
 • Föreningarna uppmanas att aktivt följa coronalägets utveckling. Myndighetsanvisningarna uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå sålunda rekommendationerna lämpar sig för verksamheten. Föreningarna kan även uppmana sina medlemmar att följa myndighetsanvisningarna.

 

Nya Studenhuset

 

 • Den nedre dörren till Nya studenthuset är tills vidare stängd.
 • Öppnandet av dörren behandlas på nytt senast i mitten av augusti, men eventuellt redan tidigare vid behov.

 

Begränsningar och rekommendationer som gäller HUS mötes- och festlokaler

 

 • Alinasalen och takbastun Sivistys samt möteslokalerna Wilhelmsson, Seppele, Kabinetti och Barrikaadi kan tills vidare varken bokas eller användas av föreningarna.
 • Avgifter uppbärs inte för avbokade bokningar. Särskilda avbokningar behöver inte göras, utan bokningarna annulleras automatiskt.
 • Ibruktagandet av mötes- och festlokaler behandlas på nytt senast i mitten av augusti, men eventuellt redan tidigare vid behov.

 

Begränsningar och rekommendationer för föreningslokaler

 

 • Alla andra evenemang utom firande kan organiseras i HUS föreningslokaler. Evenemangsarrangören är ansvarig för att de offentliga instruktionerna från myndigheterna följs.
  • Det finns ingen gräns för personantalet, men om det finns fler än 10 personer i lokalen måste man ta hänsyn till tillräckliga säkerhetsavstånd (minst 2 m), noggrann handhygien samt använda masker. Maskrekommendation och instruktioner för användning av mask finns här.
  • Arrangören är ansvarig för att kontrollera antalet deltagare samt de åtgärder som krävs.
  • Kontakta föreningssakkunnig (frånvarande 25 juni – 1 augusti) om din förening har utmaningar med tolkningen av reglerna.
 • Det rekommenderas ändå att möten hålls på distans.
 • Användning av masker rekommenderas också för evenemang på mindre än 10 personer.

Rekommendationer som gäller föreningarnas evenemang

 

 • HUS rekommenderar att följa Regionförvaltningsverkets aktuella begränsningar i inom- och utomhusevenemang som arrangeras utanför HUS föreningslokaler samt att begränsa deltagarantalet enligt det.

 

Nyttiga länkar