Stäng

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 3.12.2021

24.9.2021

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 3.12.2021

På basis av myndigheternas begränsningar och föreskrifter görs uppdateringar i  föreningarnas coronaanvisningar.

Vi meddelar om aktuella anvisningar och begränsningar och deras giltighetstid i föreningsbulletinen och vid behov. Uppdateringarna träder i kraft tills vidare.

HUS rekommendationer gäller tillsvidare. Läget följs upp och anvisningarna uppdateras vid behov. HUS rekommendationer för föreningarna finns nedan.

Om du har frågor om anvisningarna eller föreningen har en utmanande situation kan du ta kontakt med föreningssektorn.

Mer information

Jaakko Kalske
sakkunnig (föreningar)
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798

Janne Salokoski
styrelse medlem (föreningar)
janne.salokoski@hyy.fi
050 543 9610

 


 

Generala anvisningar för föreningar

 

 • Föreningarna ska ha beredskap att ändra planerna och vid behov inhibera evenemanget. I planeringen av evenemangen lönar det sig att beakta att myndighetsanvisningarna kan ändras med snabb tidtabell.
 • Föreningarna uppmanas att aktivt följa coronalägets utveckling. Myndighetsanvisningarna uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå sålunda rekommendationerna lämpar sig för verksamheten. Föreningarna kan även uppmana sina medlemmar att följa myndighetsanvisningarna.

 

Nya Studenhuset

 

 • Den nedre dörren till Nya studenthuset är öppen från den 9 september.

 

Begränsningar och rekommendationer som gäller HUS mötes- och festlokaler

 

 • Alinasalen, möteslokaler och takbastun Sivistys kan bokas och användas. Mötes- och festlokalerna och takbastun Sivistys omfattas av samma gräns för personantal som föreningslokalerna. På motsvarande sätt är ett alternativ till begränsningen att införa covidintyget.
 • Om en bokning till Alinasalen lämnas oanvänd eller annulleras hösten 2021, inga avgifter tas ut
 • Om nya begränsningar behövs att införa och därför annulleras bokningar, det är inte nödvändigt att göra någon separat annullering, bokningarna annulleras automatiskt.

 

Begränsningar och rekommendationer som gäller föreningslokalerna

 

 • I föreningslokaler ställs persongräns på 20 personer per kluster. Ett alternativ till denna begränsning är användningen av covidintyget.
 • Alla typer av evenemang får ordnas i HUS föreningslokaler.  Evenemangsarrangören ansvarar för att myndighetsanvisningarna följs.
  • Arrangörerna ska se till att det under evenemangen finns tillräckligt med utrymme i lokalerna så att det går att hålla avstånd.
  • Användning av mask rekommenderas när det finns över tio personer i en lokal. Rekommendationen och anvisningen för användning av masker finns här.
  • Särskild uppmärksamhet ska fästas vid hygienen i lokalerna och i lokalerna ska även en noggrann handhygien ombesörjas.
  • Arrangören ansvarar både för att följa deltagarantalet och de åtgärder antalet deltagare kräver.
  • Kontakta den föreningssakkunniga om din förening har tolkningssvårigheter i frågan.

Ytterligare information om covidintyget.

Ytterligare information om coronaintygsavläsaren.

Rekommendationer som gäller föreningarnas evenemang

 

 • HUS rekommenderar att följa Regionförvaltningsverkets aktuella begränsningar i inom- och utomhusevenemang som arrangeras utanför HUS föreningslokaler samt att begränsa deltagarantalet enligt det.

 

Nyttiga länkar