22.12.2021

HYYn päivitetyt ohjeet ja linjaukset järjestöille koronavirustilanteesta, päivitetty 3.1.2022

HYYn päivitetyt ohjeet ja linjaukset järjestöille koronavirustilanteesta, päivitetty 3.1.2022

Viranomaisten asettamien rajoitusten perusteella tehdään järjestöille suunnattuihin koronaohjeistuksiin päivityksiä.

Järjestötiloissa juhlatilaisuuksien järjestäminen on kielletty 18.1.2022 asti. Lisätietoja tilojen käyttörajoituksista ja suosituksista alla.

Tulemme tarkastelemaan koronaohjeistuksia ja -rajoituksia tarpeen mukaan. Ajankohtaisista ohjeistuksista ja rajoituksista ja niiden voimassaolosta tiedotetaan järjestötiedotteessa ja tarpeen mukaan.

HYYn suositukset ja rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi. Tilannetta seurataan ja ohjeita päivitetään aina tarvittaessa. HYYn suositukset järjestöille löytyvät alta.

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä ohjeista tai järjestöllä on jonkinlainen haastava tilanne, voit olla yhteydessä suoraan järjestösektoriin (yhteystiedot alla).

 

Lisätietoja

Janne Salokoski

asiantuntija (järjestöt)

janne.salokoski@hyy.fi

041 313 0193

 

Jaakko Kalske

asiantuntija (järjestöt)

jaakko.kalske@hyy.fi

050 537 3798

 

Linnea Keltanen

hallituksen jäsen (järjestöt)

linnea.keltanen@hyy.fi

050 543 9610

 

 

Yleisiä ohjeita järjestöille

 • Järjestäjillä tulee olla valmius muuttaa suunnitelmia tai tarvittaessa perua tapahtumansa.
  • Tapahtumien suunnittelussa kannattaa huomioida se, että viranomaisohjeistukset voivat muuttua nopeallakin aikataululla.
 • Järjestöjä kehotetaan seuraamaan aktiivisesti koronatilanteen kehittymistä.
 • Viranomaisohjeistuksia kehotetaan noudattamaan sekä yksilö-, että järjestötasolla, siten kuin suositukset soveltuvat toimintaan.
  • Järjestöt voivat kehottaa jäseniään noudattamaan viranomaisten ohjeistuksia.

 

Uusi ylioppilastalo

 • Uuden ylioppilastalon alaovi on normaalisti auki.

 

HYYn kokous- ja juhlatiloja koskevat rajoitukset ja suositukset

 • Alina-Sali ja kattosauna Sivistys ovat poissa käytöstä 18.1.2022 asti.
 • Kokoustilat ovat järjestöjen varattavissa ja käytettävissä. Kokoustiloihin sovelletaan samaa henkilömäärärajaa kuin järjestötiloihin. Rajoitusta ei voi välttää koronapassilla.
 • Peruuntuneista tai käyttämättä jääneistä Alin-salin varauksista ei peritä maksuja kevätlukukaudella 2022. Tilojen käytön peruuntuessa rajoitusten rajoitusten johdosta, erillistä ilmoitusta ei ole tarpeen tehdä, vaan varaukset mitätöityvät automaattisesti.

 

Järjestötiloja koskevat rajoitukset ja suositukset

 • HYYn järjestötiloissa on 10 hengen henkilömäärärajoitus. Koronapassia ei voi käyttää vaihtoehtona rajoitukselle.
 • HYYn järjestötiloissa ei saa järjestää juhlatilaisuuksia 18.1.2022 asti. Tapahtumanjärjestäjä on vastuussa viranomaisohjeiden noudattamisesta.
 • Järjestäjien tulee huolehtia riittävästä väljyydestä tiloissa tapahtumien aikana.
 • Tiloissa suositellaan maskien käyttöä. Maskisuositus ja opastus maksin käyttöön löytyy täältä <https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille>.
 • Tilojen hygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja tiloissa tulee huolehtia huolellisesta käsihygieniasta.
 • Osallistujamäärän sekä sen vaatimien toimenpiteiden järjestäminen ja valvonta on järjestäjän vastuulla.
 • Ota yhteyttä järjestöasiantuntijaan mikäli järjestölläsi on asiaan liittyen tulkinnallinen haaste.
 • Tapahtumanjärjestäjä voi vaatia osallistujaa esittämään koronapassin edellytyksenä osallistumiselle, vaikka koronapassi ei olekaan vaihtoehto rajoitukselle.

Lisätietoja koronapassista https://stm.fi/koronapassi.

Lisätietoja koronapassin lukijasovelluksesta https://thl.fi/fi/-/koronapassin-lukijasovellus-nyt-saatavissa-sovelluskaupoista-toiminnanharjoittajien-ja-tapahtumien-jarjestajien-kayttoon.

 

Järjestöjen tapahtumia koskevat suositukset

 • HYY suosittaa muualla kuin HYYn järjestötiloissa järjestettävien sisä- ja ulkotapahtumien osalta seuraamaan AVI:n ajantasaisia rajoituksia, ja mitoittamaan tapahtumien osallistujamäärän sen mukaan.
 • HYY suosittelee koronapassin esittämistä edellytyksenä tapahtumiin osallistumiselle.

 

Hyödyllisiä linkkejä