Stäng

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 21.4.2021

21.4.2021

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 21.4.2021

På basis av huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupps rekommendationer görs uppdateringar i  föreningarnas coronaanvisningar.

Vi kommer att granska coronaanvisningarna och coronarekommendationerna med fyra veckors mellanrum  från och med den 18 januari 2021. Vi meddelar om aktuella anvisningar och begränsningar och deras giltighetstid i föreningsbulletinen som skickas till föreningarna varannan vecka.

HUS rekommendationer gäller tillsvidare. Läget följs upp och anvisningarna uppdateras vid behov. HUS rekommendationer för föreningarna finns nedan.

Om du har frågor om anvisningarna eller föreningen har en utmanande situation kan du ta kontakt med föreningssektorn.

Mer information

Miran Hamidulla
sakkunnig (föreningar)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798

Janne Salokoski
styrelse medlem (föreningar)
janne.salokoski@hyy.fi
050 543 9610

 


 

Generala anvisningar för föreningar

 

 • Föreningarna ska ha beredskap att ändra planerna och vid behov inhibera evenemanget. I planeringen av evenemangen lönar det sig att beakta att myndighetsanvisningarna kan ändras med snabb tidtabell.
 • Föreningarna uppmanas att aktivt följa coronalägets utveckling. Myndighetsanvisningarna uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå sålunda rekommendationerna lämpar sig för verksamheten. Föreningarna kan även uppmana sina medlemmar att följa myndighetsanvisningarna.

 

Nya Studenhuset

 

 • Den nedre dörren till Nya studenthuset är tills vidare stängd.
 • Öppnandet av dörren behandlas på nytt i maj, senast 20.5.2021.

 

Begränsningar och rekommendationer som gäller HUS mötes- och festlokaler

 

 • Alinasalen och takbastun Sivistys samt möteslokalerna Wilhelmsson, Seppele, Kabinetti och Barrikaadi kan tills vidare varken bokas eller användas av föreningarna.
 • Avgifter uppbärs inte för avbokade bokningar. Särskilda avbokningar behöver inte göras, utan bokningarna annulleras automatiskt.
 • Ibruktagandet av mötes- och festlokaler behandlas på nytt i maj, senast 20.5.2021.

 

Begränsningar och rekommendationer för föreningslokaler

 

 • Det är förbjudet att ordna evenemang eller tillbringa tid i HUS föreningslokaler. Det är endast tillåtet att snabbt besöka lokaler, till exempel för att hämta nödvändig utrustning.
 • Det enda undantaget är evenemang som är absolut nödvändiga för föreningens verksamhet, lagstadgade eller förordnade i föreningens stadgar, såsom föreningsmöten.
  • Även i dessa fall får endast personer som är nödvändiga för mötets praktiska arrangemang, såsom ordförande, sekreterare och rösträknare, vara på plats. Evenemang ska vara begränsade till högst 6 personer.
  • Dessutom ska man iaktta tillräckliga säkerhetsavstånd (minst 2 m), noggrann handhygien och användning av munskydd under hela evenemanget. Munskyddsrekommendationen och användningsinstruktioner finns här.
  • Det ska gå att hålla säkerhetsavstånd under hela evenemanget. Övervakningen av säkerhetsavstånd är på arrangörens ansvar.

 

Rekommendationer som gäller föreningarnas evenemang

 

 • Vi rekommenderar att alla evenemang som ordnas inomhus och utomhus avbokas och att evenemang ordnas endast på distans till utgången av maj.

 

Nyttiga länkar