Stäng

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronasituationen för föreningarna, uppdaterad 1498.2020 | HUS

14.8.2020

HUS uppdaterade anvisningar och linjer om coronavirusläget för föreningarna, uppdaterad 19.8.2020

Coronansituationen har förvärrats nyligen och den Finska regeringen har rekommenderat att använda masker i kollektivtrafik och trånga utrymmen. Vissa ändringar görs också i HUS anvisningar.

HUS rekommendationer gäller tills vidare. Situationen övervakas och anvisningarna kommer att uppdateras vid behov. Rekommendationerna finns nedan.

Vi kommer att granska coronaanvisningarna och coronarekommendationerna med två veckors mellanrum  från och med den 31 augusti 2020. Vi meddelar om aktuella anvisningar och begränsningar och deras giltighetstid i föreningsbulletinen som skickas till föreningarna varannan vecka från och med den 3 september.

HUS rekommendationer gäller tillsvidare. Läget följs upp och anvisningarna uppdateras vid behov. HUS rekommendationer för föreningarna finns nedan.

 

Begränsningar och rekommendationer som gäller HUS mötes- och festlokaler:

 

 • Alinasalen och takbastun Sivistys kan tillsvidare varken bokas eller användas av föreningarna. Befintliga bokningar behöver inte annulleras.
 • Möteslokalerna Wilhelmsson, Seppele, Kabinetti och Barrikaadi kan bokas av föreningarna för möten. Möteslokalbokningen ska annulleras senast samma dag.
 • I möteslokalerna kommer det att finnas munskydd och handesinfektionsmedel. Vi ger ut mer information när tidpunkten preciseras. Användarna ansvarar i första hand själv för tillräcklig hygien.
 • Nedre dörren till A-trappan i Nya studenthuset är öppen som normalt från och med den 24 augusti inom ramen för normala öppettider.

 

Begränsningar och rekommendationer som gäller föreningslokaler:

 

 • På evenemang som ordnas i HUS föreningslokaler ska begränsningen  på max. 50 personer  följas. Arrangören ska bedöma om evenemanget  kan ordnas i lokalen på så sätt att säkerhetsavstånd och tillräcklig hygien är möjliga att följa. Arrangören kan sätta en lägre personbegränsning vid behov.
 • Evenemang som har en förhöjd smittorisk ska inte ordnas i föreningslokalerna. Festtillställningar ska inte ordnas eftersom   närkontakter och hantering av mat och dryck samt sång ökar smittorisken.
 • Övervägning rekommenderas beträffande användningen av lokalen för övrigt rekreationsbruk. I lokalerna får man vistas, ordna möten och rekreationsevenemang så länge särskild uppmärksamhet fästs vid hygien och säkerhetsavstånd. Föreningarna rekommenderas ändå att ordna mötena med distansuppkoppling i mån av möjlighet.
 • För lokalorganen lönar det sig att se till att det finns handdesinfektionsmedel och handtvål i lokalerna samt handpapper i mån av möjlighet. Det är bra om alla som använder lokalerna tvättar sina händer när de anländer. Dessutom är det oerhört viktigt att ansvara för den allmänna hygienen (att hosta och nysa i armvecket osv.).

 

Rekommendationer som gäller föreningarnas evenemang:

 

 • Vi rekommenderar begräsningen på max. 50 personer för alla evenemang som ordnas inomhus
 • Det är  rekommenderbart att samla in en deltagarlista på evenemangen så att exponerade personer kan spåras i eventuella smittfall. Deltagarlistan ska sparas i minst tre veckor på grund av inkubationstiden (1-14 dygn). Därefter förstörs personuppgifterna eller förvaras i enlighet med   föreningens dataskyddsdirektiv (GDPR).
 • Arrangören ansvarar för hygienen på evenemanget. Arrangören ansvarar för att det finns möjlighet till handtvätt och/eller handdesinfektion på evenemanget. Dessutom ansvarar hen för att säkerhetsavstånden förverkligas.
 • Tillräckligt säkerhetsavstånd är minst 1,5 meter. På evenemang med läktare eller sittplatser ska säkerhetsavstånden beaktas till exempel genom att lämna tomma platser.  Genom hela evenemanget ska hygieninstruktioner och säkerhetsavstånd  meddelas om.
 • Utgångpunkten för planering av evenemang är att säkerhetsavstånden kan hållas på evenemanget. Om säkerhetsavstånden inte kan hållas på grund av någon orsak ska munskyddsrekommendationen följas. Om munskydd används på evenemangen ska deltagarna på förhand instrueras om hur munskydden används på rätt sätt eftersom risken för coronasmitta ökar om munskyddet hela tiden tas av och på. Munskyddsrekommendationen och användningsinstruktioner finns här.
 • Vi uppmanar föreningarna att gynna utomhusevenemang. På utomhusevenemang är det lättare att upprätthålla säkerhetsavstånden och den eventuella smittorisken är mindre.
 •  Det lönar sig fortfarande för föreningarna att ordna distansevenemang utöver fysiska evenemang. På så sätt beaktas till exempel studenter som hör till riskgrupper och studenter som inte känner sig trygga på  fysiska evenemang.  Fysiska evenemang ska inte marknadsföras som obligatoriska och deltagande på fysiska evenemang och tillställningar ska inte vara villkor  för att till exempel få overallen.
 • Arrangörerna ska ha beredskap att ändra planerna och vid behov annullera evenemanget. När evenemangen planeras lönar det sig att beakta att myndighetsrekommendationerna kan förändras med snabb tidtabell.

 

Föreningarna uppmanas att aktivt följa coronalägets utveckling. Myndighetsanvisningarna uppmanas att följas såväl på individ- som föreningsnivå sålunda rekommendationerna lämpar sig för verksamheten. Föreningarna kan även uppmana sina medlemmar att följa myndighetsanvisningarna.

 

 

VIDARE INFORMATION

Jaakko Kalske

Specialist (organisationer)

jaakko.kalske@hyy.fi

050 537 3798

 

Lovisa Hirvonen

Styrelseledamot (organisationer)

lovisa.hirvonen@hyy.fi

050 543 9615