22.10.2021

Sök till HUS styrelse för 2022!

NYHET

Är du intresserad av att vara verksam i HUS styrelse? Om ditt svar är ja är detta ett informationspaket som är skräddarsytt just för dig! Du kan också närma dig oss styrelsemedlemmar direkt, speciellt gällande noggrannare frågor om sektorarbetet.

 

HUS styrelse ansvarar för ledningen av studentkåren under sin mandatperiod. Styrelsens mandatperiod är ett år och snart är det igen dags att välja en ny styrelse för studentkåren. HUS delegation väljer en styrelsebildare (=ordförande) och resten av styrelsen vid sitt möte 2.12.2021.

HUS styrelse är ett förtroendeuppdrag på heltid, för vilket det betalas ett månatligt arvode. Styrelsemedlemmarna får dessutom en kostförmån för halvtid. Styrelsemedlemmarnas arbete består av styrelsens gemensamma arbete samt arbete inom den egna sektorn tillsammans med studentkårens personal. I praktiken fördelas arbetstiden jämnt mellan dessa, men ibland tar styrelsens gemensamma arbete en större del av veckan.

Till styrelsens mest centrala uppgifter hör att leda studentkåren och verkställa delegationens beslut, företräda studentkåren gentemot universitetet och andra intressentgrupper samt besluta om studentkårens uttalanden. Styrelsen beslutar dessutom om studentkårens rekryteringar och väljer studentrepresentanterna till universitetsförvaltningen. HUS styrelse är också bolagsstämma för Ylva som administrerar studentkårens affärsverksamhet. Styrelsen sammanträder flera gånger i veckan för att diskutera och fatta beslut om studentkårens riktlinjer. Styrelsen är ansvarig inför delegationen för all sin verksamhet. Varje styrelsemedlem ansvarar för verksamheten i en eller flera sektorer.

För dem som är intresserade av att söka till styrelsen ordnas 26.10.2021 ett infomöte på HUS servicebyrå kl 17, där det berättas mer om hur det är att vara verksam i styrelsen. Evenemanget är öppet för alla som är intresserade av att bli medlem i styrelsen.

När delegationen har valt styrelsen 2.12.2021 introduceras den nya styrelsen i sitt uppdrag. Introduktionen tar ungefär en vecka och den ordnas i december. Att man kan komma till alla introduktionstillfällen är inte en förutsättning för att kunna vara verksam i styrelsen, men vi hoppas att så många som möjligt deltar i tillfällena. Styrelsens verksamhet inleds officiellt på styrelsestugan som ordnas i januari 2022.

 

HUS styrelse Q&A

 

Kan jag studera under året i styrelsen?

Under året i styrelsen kan du studera i lugnt takt vid sidan av styrelsearbetet eller till exempel under sommaren. När du planerar studierna är det bäst att du förbereder dig på att styrelseuppdraget tar lika mycket tid som ett heltidsarbete. Styrelsen har dessutom vissa fasta uppgifter varje vecka, till exempel förmiddagsskola 1–2 dagar i veckan och veckomöten med det egna sakkunnigparet, vilka det inte går att vara borta från. En del av arbetsveckans uppgifter kan dock schemaläggas i början av året, så det kan alltså vara möjligt att delta i en föreläsningskurs. Ta alltid hänsyn till ditt välbefinnande och vad du orkar när du planerar året.

Kan jag jobba med något annat under året i styrelsen?

Det lönar sig att betrakta året i styrelsen som heltidsarbete. Styrelsen har utöver arbetsuppgifterna också vissa andra uppgifter som det antingen är nödvändigt eller åtminstone önskvärt att delta i. Under året i styrelsen kan du ändå till exempel jobba på sommaren, om du vill. Till HUS styrelse betalas dock arvode för hela året, även under sommarens semester. Kom ihåg att ta hänsyn till ditt eget välbefinnande och vad du orkar när du funderar på att jobba.

Är det okej om man inte redan är expert inom något område?

Medlemmarna i HUS styrelse är studerande och som studerande har de sakkunskap om att vara studerande, vilket är viktigast. Under året i styrelsen lär man sig enormt mycket om substansinnehållet inom den egna sektorn och om frågor inom andra sektorer. Det lönar sig att komma ihåg att HUS verksamhetsfält är enormt omfattande och att ingen behärskar det helt och hållet. Styrelsemedlemmarnas sakkunskap växer under året och det kunnande som du får under året i styrelsen är värdefullt också efter året på HUS.

Hurdan kompetens krävs av mig för att jag ska kunna vara verksam i styrelsen?

I styrelsen kan du ha nytta av erfarenhet av behandling av omfattande mängder information, eftersom styrelsen under samma vecka kan behandla flera olika ärendehelheter i studentkårens verksamhet. Eftersom styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter är så mångsidiga krävs det också kunskaper i att prioritera uppgifterna och leda det egna arbetet. I allt detta utvecklas du säkert också i arbetet som styrelsemedlem! Förutsättningar för styrelsearbetet är förmåga att arbeta i grupp, respekt för andra och samarbetsvilja. Styrelsen består av medlemmar från olika grupper och bakgrunder, och för att fatta beslut måste man kunna samarbeta och nå kompromisser.

Hur mycket jobb har vi på en vecka?

Beroende på hur veckan ser ut utgör arbetet cirka 30–40 timmar per vecka. En del av veckorna kan också vara klart längre och en del klart kortare. HUS styrelse arbetar från måndag till fredag. Styrelsens ställvis långa veckor balanseras ut med en lång semester på sommaren och ledigt både på våren och hösten.

Är det möjligt åka på utbyte under året i styrelsen? Tänk om jag blir klar under året i styrelsen?

Inte i praktiken. Styrelsemedlemmarna ska också vara närvarande studerande vid Helsingfors universitet, och därför leder utexaminering under året i styrelsen automatiskt till utträde ur styrelsen.

Är det okej om jag inte är väldigt extrovert eller född till att mingla?

Det är okej. I styrelsen arbete ingår i viss mån representation, men också i det får du utbildning och stöd. Styrelsen har i någon mån gemensamma representationstillfällen och dessutom har vissa enskilda styrelsemedlemmar egna representationstillfällen och evenemang beroende på sektor. Det lönar sig att tala om dina önskemål och rädslor med styrelsens ordförande genast i början av året, så att hen också vet vad du är intresserad av.