22.10.2021

Hae HYYn hallitukseen vuodelle 2022!

UUTINEN

Kiinnostaisiko HYYn hallituksessa toimiminen? Jos kyllä, tässä juuri sinulle räätälöity tietopaketti aiheesta! Meitä hallituslaisia saa lähestyä myös suoraan erityisesti tarkemmissa eri sektoreiden työskentelyyn liittyvissä kysymyksissä.

 

HYYn hallitus vastaa ylioppilaskunnan johtamisesta toimikautensa aikana. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja pian on taas aika valita ylioppilaskunnalle uusi hallitus. HYYn edustajisto valitsee hallituksenmuodostajan (=puheenjohtajan) sekä muun hallituksen kokouksessaan 2.12.2021.

HYYn hallitus on täysipäiväinen luottamustoimi, josta maksetaan kuukausittainen palkkio, jonka lisäksi hallituslaisilla on puolipäiväinen lounasetu. Hallituksen jäsenten työ koostuu hallituksen yhteisestä työstä sekä omalla sektorilla yhdessä ylioppilaskunnan henkilökunnan kanssa tehtävästä työstä. Käytännössä työaika jakautuu näiden välillä tasan, mutta ajoittain hallituksen yhteinen työ vie isomman osan viikosta.

Keskeisiä hallituksen tehtäviä on johtaa ylioppilaskuntaa ja toimeenpanna edustajiston päätökset sekä edustaa ylioppilaskuntaa yliopiston ja muiden sidosryhmien suuntaan. Hallitus päättää lisäksi ylioppilaskunnan rekrytoinneista ja valitsee opiskelijaedustajat yliopistohallintoon. HYYn hallitus toimii myös ylioppilaskunnan liiketoimintaa hallinnoivan Ylvan yhtiökokouksena. Hallitus kokoontuu useamman kerran viikossa keskustelemaan ja päättämään ylioppilaskunnan linjoista ja suunnasta. Hallitus vastaa kaikesta toiminnastaan edustajistolle. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat hallituksessa.

Hallitukseen hakemisesta kiinnostuneille järjestetään 26.10. klo 17 infotilaisuus HYYn keskustoimistolla, missä hallituksessa toimimisesta kerrotaan enemmän. Tilaisuus on avoin kaikille hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneille. Kun edustajisto on 2.12. valinnut hallituksen, alkaa uuden hallituksen perehdyttäminen tehtäväänsä. Perehdytystä on noin viikon verran joulukuussa. Kaikkiin perehdytyksiin pääseminen ei ole edellytys hallituksessa toimimiselle, mutta mahdollisimman monen toivotaan pääsevän paikalle kaikkiin perehdytyksiin. Hallituksen toiminta alkaa virallisesti tammikuussa 2022 järjestettävällä hallitusmökillä.

 

HYYn hallitus Q&A

 

Voiko hallitusvuoden aikana edistää opintoja?

Hallitusvuoden aikana voi edistää maltillisesti opintoja hallitustöiden ohessa tai esimerkiksi kesällä. Opintoja suunnitellessa kannattaa varautua siihen, että hallituspesti vie aikaa täysipäiväisen työn verran. Hallituksella on lisäksi jonkin verran kiinteitä viikoittaisia menoja, kuten jokaviikkoinen 1-2 päiväinen aamukoulu ja viikkopalaverit omien asiantuntijaparien kanssa, joista ei voi olla pois. Osa työviikon aikatauluista on kuitenkin mahdollista järjestellä vuoden alussa eli aikataulun puolesta luentokurssille osallistuminen voi olla mahdollista. Vuotta suunnitellessaan kannattaa aina muistaa ottaa huomioon myös oma jaksaminen.

Voiko hallitusvuoden aikana tehdä muita töitä?

Hallitusvuoteen kannattaa suhtautua täysipäiväisenä työnä. Hallituksella on myös jonkin verran erinäisiä lisämenoja, joihin osallistuminen on joko välttämätöntä tai vähintään toivottavaa. Hallitusvuoden aikana on kuitenkin mahdollista tehdä esimerkiksi kesätöitä, jos haluaa. HYYn hallitukselle maksetaan kuitenkin palkkiota koko vuodelta, myös kesäloman ajalta. Mahdollisia töitä harkittaessa kannattaa ottaa huomioon oma jaksaminen.

Haittaako, jos ei ole valmiiksi jonkin alan asiantuntija?

HYYn hallituksen jäsenet ovat opiskelijoita ja opiskelijoina heillä on asiantuntijuutta opiskelijuudesta, mikä on tärkeintä. Hallitusvuoden aikana oppii valtavasti oman sektorinsa substanssisisällöistä sekä muiden sektorien asioista. Kannattaa muistaa, että HYYn toimintakenttä on valtavan laaja ja kukaan ei hallitse sitä kokonaan. Vuoden aikana hallituslaisten asiantuntemus kasvaa kohisten ja hallitusvuoden aikana hankittu osaaminen on arvokasta myös HYY-vuoden jälkeen.

Minkälaista osaamista hallituksessa toimiminen vaatii?

Hallituksessa on hyödyksi kokemus laajojen tietomäärien käsittelystä, sillä hallitus saattaa saman viikon aikana käsitellä lukuisia eri asiakokonaisuuksia ylioppilaskunnan toiminnasta. Hallituksen jäsenten monipuolisista työpöydistä johtuen tarpeellisia osaamista on myös tehtävien priorisointi ja oman työn johtaminen. Näissä asioissa myös kehittyy hallituksen jäsenenä varmasti!  Hallitustyöskentelyn edellytyksiä ovat ryhmätyötaidot, toisten kunnioittaminen ja yhteistyöhalukkuus. Hallitus koostuu eri ryhmistä ja taustoista tulevista jäsenistä ja päätösten tekemiseksi on kyettävä yhteistyöhön ja kompromisseihin.

Kuinka paljon töitä on viikossa?

Töitä on viikosta riippuen noin 30-40 tuntia viikossa. Osa viikoista saattaa myös olla selvästi pidempiä ja osa selvästi kevyempiä. HYYn hallitus työskentelee maanantaista perjantaihin.  Hallituksen paikoitellen pitkiä viikkoja paikkaavat osaltaan reilu kesäloma sekä kevät- ja syysloma.

Onko hallitusvuoden aikana mahdollista käydä vaihdossa? Entä jos valmistun hallitusvuoden aikana?

Ei käytännössä ole. Hallituksen jäsenten on myös oltava Helsingin yliopiston läsnäolevia opiskelijoita, minkä takia hallitusvuoden aikana valmistuminen johtaa automaattisesti eroamiseen hallituksesta.

Haittaako, jos ei ole super ekstrovertti ja synnynnäinen minglaaja?

Ei haittaa. Hallituksen työhön kuuluu jonkin verran edustamista, mutta siihenkin saa koulutusta ja tukea. Hallituksella on jonkin verran yhteisiä edustustilaisuuksia ja lisäksi yksittäisillä hallituksen jäsenillä on sektorista riippuen omia edustustilaisuuksia ja tapahtumia. Kannattaa jutella omista toiveista ja peloista hallituksen puheenjohtajan kanssa heti vuoden alussa, jotta hän myös tietää, minkälaiset asiat sinua kiinnostavat.