1.12.2022

HUS styrelse för år 2023 har valts, Nea Hakala blir styrelseordförande

NYHET

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet valde vid mötet 1.12.2022 12 medlemmar till studentkårens styrelse. Till styrelseordförande valdes Nea Hakala.

HUS delegation valde vid mötet 1.12.2022 en ny styrelse för studentkåren för år 2023. Till styrelseordförande valdes Nea Hakala (HYAL) och dessutom valdes 11 styrelsemedlemmar.

”Jag känner mig väldigt hedrad över förtroendet och jag ser ivrigt fram emot året tillsammans med den här fantastiska och kunniga styrelsen. Det är en stor ära att få leda HUS styrelse och vår verksamhet under nästa år då det sker mycket viktigt inom studentkåren. Till nästa koncentrerar vi oss på riksdagsvalarbetet samt på strategiprocessen, dvs. på hur vi vill att studentkåren ska se ut år 2029. Vi har gjort kraftiga linjedragningar både i relation till universitetet och till samhället och det är nu viktigt att vi får vår röst hörd. Hela centralkansliets välmående är en otroligt viktig sak för mig och det är något jag också vill ta hand om nästa år”, säger Hakala, nyvald ordförande.

HUS styrelse 2023:

 • Ordförande Nea Hakala (HYAL)
 • Vice ordförande Antti Kaijansinkko (Sitoutumaton vasemmisto – Obunden vänster)
 • Ordförande för ekonomidirektionen Casper Enckell (Osakuntalainen edustajistoryhmä – Nationernas delegationsgrupp)
 • Ansvarig för Ylva och ordförande för förvaltningsrådet Christoffer Aminoff (HELP)
 • Eugenie Touma van der Meulen (HYYn Vihreät – HUS Gröna)
 • Irja Vaateri (Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys – Studenternas socialdemokratiska förening)
 • Linnéa Partanen (Sitoutumaton vasemmisto- Obunden vänster)
 • Teemu Kovanen (HYYn Vihreät – HUS Gröna)
 • Etta Melander (HYAL)
 • Alexander Pietilä (HELP)
 • Mikaela Lindberg (SNÄf)
 • Onni Nyman (Kokoomus – Samlingspartiet)

På bilden i bakre raden från vänster Kovanen, Nyman, Vaateri, Melander, Partanen, Pietilä och Enckell. I främre raden från vänster Touma van der Meulen, Hakala, Kaijansinkko och Aminoff. På bilden saknas Lindberg.

Delegationsgrupperna ställde upp sina egna kandidater innan styrelsen valdes. Det fanns en kandidat till ordförandeposten och 16 kandidater för styrelseposterna. Enligt HUS stadgar fattar delegationen beslut om vem som blir styrelsebildare, som sedan befullmäktigas att presentera ett förslag till delegationen på vilka 7-13 medlemmar som väljs till styrelsen. Medlemmarna utses bland styrelsekandidaterna.

Förutom att delegationen valde styrelse, utsåg delegationen också beredningsutskottet och centralvalnämnden. Samtidigt godkände delegationen reglementet för studentrepresentanterna inom förvaltningen och målprogrammet för år 2023. HUS verksamhet år 2023 planeras utgående från målprogrammet. Verksamheten kommer att fokusera på riksdagsvalet år 2023, utvecklingsarbetet med kommunikationen, beredningen av den nya strategin som kommer att verkställas år 2024 samt på uppdateringen av studentkårens stadgar.

Närmare information:

Nea Hakala
Styrelseordförande 2023
nea.hakala@hyy.fi

050 344 3730