14.1.2020

HUS styrelse för år 2020 har valts, Claes Bergh till ordförande

NYHETER

HUS delegation valde Claes Bergh till styrelseordförande för år 2020 samt 11 styrelsemedlemmar.

 

HUS delegation sammanträdde igår 3 december och valde  studentkårens nya styrelse för år 2020. Till styrelsen valdes ordförande Claes Bergh (Svenska Nationer och Ämnesföreningar) och 11 styrelsemedlemmar.

”Jag är mycket entusiastisk och glad över att få leda HUS styrelse och verksamhet under det kommande året! Tillsammans med den fantastiska styrelsen får vi fortsätta med det långsiktiga arbetet för vår gemenskap. Nästa år kommer vi att speciellt arbeta med att utveckla frivilligverksamheten och aktiv intressebevakning. Dessutom bör styrelsens och delegationens samarbete utvecklas genom att  till exempel förnya verksamhetsmetoderna. Vi måste även kunna begrunda vad som överhuvudtaget är studentkårens syfte. Det kan vara något annat än det som skrivits i universitetslagen. Vi definierar själva vår egen framtid ”, berättar den färska ordföranden Bergh.

 

HUS styrelse för år 2020 i sin helhet:

Ordförande Claes Bergh (SNÄf)

Sami Hasunen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)

Taavi Heikkilä (Obunden vänster)

Lovisa Hirvonen (HYAL)

Jessika Isomeri (HYAL)

Timo Kalliokoski (HYAL)

Okko Karvonen (De Gröna vid HUS)

Riku-Petteri Kyllönen (Obunden vänster)

Sammy Nurminen (HELP)

Joonas Pulliainen (Edistykselliset)

Akseli Rouvari (De Gröna vid HUS)

Sakari Saari (HELP)

 

Före styrelsevalet tillsatte delegationsgrupperna sina egna kandidater. Det fanns 2 ordförandekandidater och 12 styrelsekandidater. Enligt HUS stadgar beslutar delegationen om styrelsebildaren som bildar styrelsen och beslutar om medlemmarna bland styrelsekandidaterna.

Vi har fäst uppmärksamhet vid den exceptionella könsfördelningen i den nya styrelsen. Även om fördelningen under tidigare år alltid varit jämn eller tydligt kvinnodominerad är det skäl att försäkra sig om situationen detta år endast var en ren slump. Vi har vidtagit flera åtgärder för att kartlägga strukturerna bakom styrelsevalprocessen. Det är oerhört viktigt att sökandet till studentkårsstyrelsen upplevs lätt, tillgängligt och meningsfullt oberoende av kön eller annan bakgrund.

På delegationsmötet fattades även beslut om målprogrammet för följande år, utgående från vilket HUS verksamhet för år 2020 planeras. Verksamhetstyngdpunkterna kommer att vara utvecklande av frivilligverksamheten, aktiv intressebevakning, hållbar utveckling, förberedelser inför kommunalvalet och intern utveckling.

 

Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar:

Claes Bergh

Styrelseordförande 2020

claes.bergh@hyy.fi

050 595 0327

 

Laura Wathén

Styrelseordförande 2019

laura.wathen@hyy.fi

050 409 1383