1.12.2020

HUS styrelse för 2021 har valts, Jessika Isomeri blir ordförande

NYHETER

HUS delegation valde på sitt möte 1.12.2020 en styrelse på 12 medlemmar för år 2021. Jessika Isomeri valdes till ordförande.

 

HUS delegation höll möte 1.12.2020, på vilket en ny styrelse för år 2021 valdes. Till styrelsen valdes ordförande Jessika Isomeri (HYAL) och elva styrelsemedlemmar.

”Jag är väldigt ivrig över att få leda HUS styrelse och verksamhet under nästa år! Tillsammans med den underbara och kunniga styrelsen kan vi möta nästa års utmaningar och fortsätta det långsiktiga arbetet för vår gemenskaps bästa. Som ordförande är min viktigaste uppgift att se till att styrelsen och resten av folket på HUS centralkansli orkar med sitt uppdrag genom hela året, så att vårt påverkansarbete kan lyckas. Låt oss vara modiga i vårt arbete, men också minnas att vara skäliga. Ork och välmående går före allt annat”, säger pinfärska styrelseordförande Isomeri.

 

HUS styrelse för 2021 i sin helhet:

Ordförande Jessika Isomeri (HYAL)

Viceordförande Inka Sylgren (De Gröna vid HUS)

Ordförande för ekonomidirektionen Salla Kuva (Edistykselliset)

Ylva-ansvarig & ordförande för förvaltningsrådet Tuomas Aho (HELP)

Marianna Heinonen (Obunden vänster)

Oskari Heinonen (Edistykselliset)

Fiona Helminen (Obunden vänster)

Tuukka Kainulainen (SNÄf)

Salla Lahdentausta (HELP)

Sophie Nyyssönen (HYAL)

Janne Salokoski (Nationerna)

Aleksi Tujunen (De Gröna vid Hus)

 

Du kan bekanta dig närmare med styrelsemedlemmarna i kandidaternas presentationsnyhet.

Före det egentliga valet av styrelse nominerade delegationsgrupperna sina kandidater. Det fanns en kandidat till ordförande och tolv kandidater till styrelsemedlemmar. Enligt HUS stadgar beslutar delegationen om en styrelsebildare, som ges befogenhet att till delegationen ge ett förslag på styrelsens sammansättning, bestående av 7–13 medlemmar ur styrelsekandidaterna.

På delegationens möte beslutades det också om beredningsutskottets sammansättning och målprogrammet för nästa år. HUS verksamhet under år 2021 kommer att planeras utgående från målprogrammet. Tyngdpunkterna i verksamheten kommer att ligga på intressebevakning, främjande av studenternas mentala hälsa, kommunalvalspåverkan, gemenskap, utveckling av frivilligverksamheten och utveckling av arbetsvälbefinnandet vid HUS centralkansli.

 

Ytterligare uppgifter:

Jessika Isomeri

Styrelsens ordförande 2021

jessika.isomeri@hyy.fi

050 543 8460