8.9.2020

HUS stands with Pride

BLOGG

Befrämjandet av jämlikhet är ett av studentkårens viktigaste mål och uppdrag.

 

Helsinki Pride -veckan firas i år 7.-13.9. Den traditionella kortegen kan inte ordnas på grund av coronavirusläget men alla kan ändå delta i Pride-veckan på sitt sätt. Temat för år 2020 är förebilder.

Bland studentkårens 27 000 medlemmar finns många slags människor. En av HUS värderingar och centrala uppgifter är att arbeta för att skapa en tryggare och jämlikare miljö för alla medlemmar. Alla har rätt att vara sig själv och uttrycka sig utan rädsla för att diskrimineras i studentverksamheten.

Traditionellt har studentrörelsen upplevts vara en framstegsvänlig gemenskap där jämlikhet uppskattas. Jämlikhetsarbetet kräver ändå kontinuerlig och aktiv reflektion och långsiktigt agerande av oss alla. Pride-veckan är ett bra tillfälle att stanna upp och begrunda jämlikhetsläget i den egna gemenskapen. Kan alla känna sig godkända i mitt sällskap? Vad kan jag själv göra för att befrämja jämlikhet?

Många älskade studenttraditioner kan vara diskriminerande och ska inte upprätthållas på grund av vana eller tradition. Könsbaserade praxiser och tjänstebeteckningar kan verka  harmlösa men i verkligheten förstärker de den tudelade könsuppfattningen och tar inte könens mångfald i beaktande. Sitssånger som förolämpar olika människogrupper kan inte motiveras med traditioner eller humor utan sådana diskriminerande praxiser ska elimineras.

Studentorganisationerna kan befrämja jämlikheten i sin verksamhet till exempel genom att skapa principer för tryggare rum. Prinicperna fungerar som anvisningar vars syfte är att skapa en öppen och godkännande atmosfär för alla aktörer. I  HUS jämlikhetsanvisning finns modeller för upprättandet av principerna för tryggare rum  Studentgemenskapen mår bättre när varje individs behov beaktas och identitet respekteras.

Även i samhället återstår mycket arbete för att förbättra jämlikheten mellan könsminoriteter och sexuella minoriteter. Till exempel kränker Finlands nuvarande lagstiftning transsexuellas rättigheter grovt genom att kräva att personen som krorrigerar sitt kön steriliseras. I Marins regeringsprogram finns en inskrivning om en helthetsförnyelse av translagen och beredningen av den får inte saktas ned på grund av coronaviruspandemin.

Vi uppmuntrar  alla studentkårsmedlemmar att delta i Pride den här veckan. På Helsinki Pride-sidan finns många tips för distansdeltagande. Var en förebild för andra och visa att det inte finns utrymme för diskriminering i studentgemenskapen!

 

Tiia Niemi

Sakkunnig