8.9.2020

HYY stands with Pride

BLOGI

Yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi ylioppilaskunnan tärkeimmistä tavoitteista ja tehtävistä.

 

Helsinki Pride -viikkoa vietetään tänä vuonna 7.-13.9. Koronavirustilanteen vuoksi perinteistä kulkuetta ei voida järjestää, mutta jokainen voi silti osallistua Pride-viikkoon omalla tavallaan. Vuoden 2020 teema on esikuvat.

Ylioppilaskunnan noin 27 000 jäsenen joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä. Yksi HYYn arvoista ja keskeisistä tehtävistä on työskennellä turvallisemman ja yhdenvertaisemman ympäristön luomiseksi kaikille jäsenilleen. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä sekä ilmaista itseään ilman pelkoa syrjinnästä opiskelijatoiminnassa.

Opiskelijaliike on perinteisesti nähty edistyksellisenä yhteisönä, jossa yhdenvertaisuutta arvostetaan. Yhdenvertaisuustyö vaatii kuitenkin jatkuvaa aktiivista reflektointia ja pitkäjänteistä toimintaa meiltä kaikilta. Pride-viikko on hyvä tilaisuus pysähtyä miettimään yhdenvertaisuuden tilaa omassa yhteisössään. Voivatko kaikki tuntea olonsa hyväksytyksi seurassani? Mitä voin itse tehdä yhdenvertaisuuden edistämiseksi?

Monet rakastetutkin opiskelijatoiminnan perinteet voivat olla syrjiviä eikä niitä tule ylläpitää vain tavan tai perinteen vuoksi. Sukupuolittuneet käytännöt ja virkanimikkeet voivat vaikuttaa harmittomilta traditioilta, mutta todellisuudessa ne vahvistavat kaksijakoista sukupuolikäsitystä eivätkä huomioi sukupuolten moninaisuutta. Eri ihmisryhmiä loukkaavia sitsilauluja ei voida perustella perinteillä tai huumorilla, vaan tämänkaltaiselt syrjivät käytännöt tulee poistaa.

Opiskelijajärjestöt voivat edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan esimerkiksi luomalla turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet toimivat ohjeina, joiden tavoite on luoda avoin ja hyväksyvä ilmapiiri kaikille toimijoille. Turvallisemman tilan periaatteiden luomiseen voi ottaa mallia HYYn yhdenvertaisuusohjeistuksesta. Kun jokaisen yksilön tarpeet huomioidaan ja identiteettiä kunnioitetaan, koko opiskelijayhteisö voi paremmin.

Myös yhteiskunnassa on paljon työtä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi Suomen nykyinen lainsäädäntö törkeästi loukkaa transsukupuolisten ihmisoikeuksia vaatimalla sukupuoltaan korjaavan henkilön sterilisaatiota. Marinin hallitusohjelmassa on kirjaus translain kokonaisuudistuksesta, ja sen valmistelu ei saa hidastua koronaviruspandemian takia.

Tällä viikolla kannustamme kaikkia ylioppilaskunnan jäseniä osallistumaan Prideen. Helsinki Pride -sivustolta löytyy paljon vinkkejä myös etäosallistumiseen. Ole esikuva muille ja näytä, että syrjinnälle ei ole tilaa opiskelijayhteisössä!

 

Tiia Niemi

Asiantuntija