16.8.2019

HUS söker en sakkunnig för socialpolitik

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är ett offentligrättsligt samfund med 27 000 universitetsstuderande som medlemmar, och verkar som intressebevaknings- och serviceorganisation för sina medlemmar och medlemsföreningar.

HUS söker en ny sakkunnig för socialpolitik för en tillsvidareanställning från och med 6.9.2019 eller enligt överenskommelse.

Jämställdhet, boende, internationella studerande – är du intresserad av ett eller flera av dessa teman? Har du erfarenhet av påverkningsarbete, inspireras du av frågor om jämställdhet eller studenternas försörjning, är sakkunnigarbete din grej? Om ovanstående frågor väckte ditt intresse, sök till oss!

I ditt arbete ansvarar du för HUS socialpolitiska intressebevakning. I uppgiften ingår bland annat beredning av utlåtanden och ställningstaganden för studentkårens styrelse, samarbete med betydande intressentgrupper, representerande av studentkåren i olika organ och att informera om sådant som hör till ditt ansvarsområde både internt på kansliet och externt. Dina närmsta kolleger är studentkårens övriga sakkunniga. En noggrannare ansvarsfördelning bestäms med studentkårens övriga intressebevakningssakkunniga senast när arbetet inleds.

Vi är:

 • En studentkår med cirka 27 000 medlemmar
 • En effektiv, aktiv och passionerad intressebevakare
 • En engagerad och ungdomlig arbetsgemenskap bestående av bland annat 8 sakkunniga och 12 styrelsemedlemmar, som sköter saker tillsammans på ett sakkunnigt och avspänt sätt.

Av dig förväntar vi oss:

 • Grundläggande kunskaper om social- och hälsopolitiken och de nu rådande trenderna
 • Noggrannhet i arbetet, förmåga att hantera också stora helheter
 • Ett självständigt grepp, förmåga att arbeta i team och problemlösningsfärdigheter
 • Högskolestudier
 • Vilja att utvecklas som påverkare
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Utmärkta kunskaper i finska

Som fördelar i arbetet ser vi speciellt goda kunskaper i svenska och engelska

Av oss får du:

 • Intressanta, självständiga och utmanande arbetsuppgifter
 • Lön enligt studentkårernas kollektivavtal med eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg
 • Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
 • Härliga kolleger

Ansökningstiden går ut söndagen den 1 september kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad ansökan på högst en sida och bifoga din meritförteckning. Skicka ansökan till adressen hallinto@hyy.fi med rubriken “Sakkunnig”. Intervjuerna hålls onsdag 4.9.2019. Valet görs på HUS styrelsemöte torsdagen den 5 september.

Mer information ger generalsekreterare Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt.