28.8.2020

HUS söker en deltidsanställd byråsekreterare

NYHETER

BEFATTNING FYLLD

 

Byråsekreteraren ansvarar för delegationens, beredningsutskottets, styrelsens och ekonomidirektionens mötespapper samt andra uppgifter rörande mötena så att mötena till den delen förlöper problemfritt.

I praktiken innebär det huvudsakligen följande uppgifter:

  • sammanställning av mötespapper, renskrivning, utdelning och arkivering
  • mötesarrangemang
  • administrering av webbplatsen inom ramen för mötesdokument
  • uppdrag av generalsekreteraren och styrelsen (bland annat anmälningar, fullmakter, gratulationer)

 

Styrelsen sammanträder varje vecka och övriga organ håller möten huvudsakligen en gång i månaden.

Veckoarbetstiden är 20h/v och  lön (med eventuella erfarenhets- och utbildningstillägg) betalas enligt studentkårernas kollektivavtal

Kravet är utmärkta kunskaper i finska och ett precist och  noggrannt arbetsgrepp. Dessutom förutsätter vi  smidiga färdigheter i att använda Microsoft Office-programmen, speciellt Word och Excel.

Arbetet lämpar sig bra för en studerande då arbetstiderna är mycket flexibla, endast  uppgifterna kring styrelsens föredragningslista och delegationsmötena är bindande tidpunkter. Arbetet skulle börja redan vecka 36 i mån av möjlighet.

Platsen fylls genast när vi hittat en lämplig person.

 

Den som är intresserad av sysslan ombeds skicka sin ansökan med CV till ekonomichefen: merja.viitasalo@hyy.fi. Mer information fås även av ekonomichefen.