28.10.2022

HUS kandidattest för delegationsvalet kommer inte att kunna tas i bruk

NYHET

Röstningen i delegationsvalet pågår som bäst 26-28.10 och 31.10-2.11. Du kan rösta kl. 10-20 på adressen vaalit.hyy.fi.

 

Det har visat sig att kandidattestet för HUS delegationsval har omfattande och kritiska brister och därför kan vi tyvärr inte ta i bruk kandidattestet. Vi har försökt åtgärda problemen, men det har inte lyckats, och det har dessutom uppkommit nya brister i kandidattestet. Kandidattestet har levererats till HUS och övriga studentkårer av Finlands studentkårers förbund (FSF), som i år beställde kandidattestet från företaget Zeff, som producerar webbenkäter.

Situationen är mycket beklaglig, eftersom kandidattestet i tidigare val har varit ett viktigt hjälpmedel för våra medlemmar, och som gjort det lättare att fatta beslut om vem man ska rösta på. I valet år 2020 berättade cirka en fjärdedel av dem som röstat att de hittat sin kandidat med hjälp av kandidattestet. Vi är bekymrade över hur avsaknaden av ett kandidattest påverkar röstningsaktiviteten.

 

Vi har märkt bland annat följande brister i kandidattestet:

  • Kandidaternas namn har varit felaktiga.
  • Kandidaternas bilder har saknats.
  • Kandidater som har besvarat frågorna i kandidattestet i tid har ändå inte funnits med i testet.
  • Kandidatnumren har varit felaktiga.
  • Kandidaternas öppna svar har inte varit synliga.
  • Jämförelserna mellan kandidaterna har varit bristfälliga.

 

Om vi inte kan lita på kandidattestet kan vi inte erbjuda testet till våra medlemmar. Vi beklagar situationen.

Kandidattestet levererades till HUS och kandidaterna senare än vad man kommit överens om och därför fanns det inte tillräckligt med tid för att testa och reparera fel i kandidattestet. Det här ledde till att vi märkte bristerna i kandidattestet först under valveckan. Eftersom de omfattande problemen märktes först i ett så sent skede, är det inte möjligt att beställa och ta i bruk ett annat kandidattest.

Vi är mycket missnöjda med hur kandidattestet producerades och levererades denna höst. Vi samarbetar aktivt med övriga studentkårer och FSF så att vi i kommande delegationsval har ett kandidattest som uppfyller våra behov.

Trots att kandidattestet inte fungerar så uppmanar vi alla våra medlemmar att använda sin rösträtt. Mera information om delegationsvalet, valförbunden och -ringarna samt om kandidaterna finns på HUS valsidor hyy.fi/vaalit och på HUS sociala medier. Valresultatet publiceras då röstningen är avslutad 2.11 ca kl. 21-22 på adressen vaalitulos.hyy.fi.

 

Närmare information:

Mikko Kymäläinen
Generalsekreterare
mikko.kymalainen@hyy.fi