28.10.2022

HYYn edustajistovaalien vaalikonetta ei saada käyttöön

UUTINEN

Edustajistovaalien äänestysaika on nyt käynnissä 26.10.-28.10. ja 31.10.-2.11. Äänestäminen on mahdollista klo 10-20 osoitteessa vaalit.hyy.fi.

 

HYYn edustajistovaalien vaalikoneessa on ilmennyt laajamittaisia ja kriittisiä puutteita, minkä vuoksi vaalikonetta ei valitettavasti voida ottaa käyttöön. Yrityksistä huolimatta ongelmia ei ole saatu korjattua, ja vaalikoneesta löytyy yhä uusiakin puutteita. Vaalikoneen toimittaa HYYlle ja muille ylioppilaskunnille Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), joka tilasi vaalikoneen tänä vuonna verkkokyselyitä tuottavalta yritykseltä Zeffiltä.

Tilanne on hyvin valitettava, sillä vaalikone on aiemmissa vaaleissa ollut jäsenistöllemme erityisen merkittävä työkalu helpottamaan äänestyspäätöstä. Vuoden 2020 edustajistovaaleissa noin neljännes äänestäneistä kertoi löytäneensä ehdokkaansa vaalikoneen avulla. Olemme huolissamme vaalikoneen puuttumisen vaikutuksista äänestysaktiivisuuteen.

 

Olemme havainneet muun muassa seuraavia puutteita vaalikoneessa:

  • Ehdokkaiden nimet ovat olleet väärin.
  • Ehdokkaiden kuvat ovat puuttuneet.
  • Vaalikoneesta on puuttunut ehdokkaita, jotka ovat täyttäneet vaalikoneen ajoissa.
  • Ehdokasnumerot ovat olleet väärin.
  • Ehdokkaiden avoimia vastauksia ei ole saatu näkyviin.
  • Ehdokkaiden vertaileminen keskenään on puutteellista.

 

Vaalikonetta jonka toimintaan emme voi luottaa, emme voi myöskään tarjota jäsenistön käyttöön. Olemme tilanteesta pahoillamme.

Vaalikone toimitettiin HYYn ja ehdokkaiden käyttöön myöhässä sovitusta aikataulusta, jonka vuoksi aikaa vaalikoneen testaamiselle ja virheiden korjaamiselle ei jäänyt. Tämä johti tilanteeseen, jossa vaalikoneen puutteellisuudet paljastuivat vasta vaaliviikolla. Koska laajamittaiset ongelmat ilmenivät myöhään, toisen vaalikoneen tilaaminen ja käyttöönottaminen ei ole aikataulullisesti mahdollista.

Olemme hyvin tyytymättömiä vaalikoneen toteutukseen tänä syksynä. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa, jotta vaalikone vastaa tarpeisiin tulevissa edustajistovaaleissa.

Vaalikoneen toimimattomuudesta huolimatta kannustamme kaikkia jäseniämme käyttämään äänioikeuttansa. Lisätietoja edustajistovaaleista, vaaliliitoista ja -renkaista sekä ehdokkaista löytyy HYYn vaalisivulta hyy.fi/vaalit ja HYYn sosiaalisen median kanavista. Vaalien tulos julkaistaan äänestysajan päätyttyä 2.11. n. klo 21-22 osoitteessa vaalitulos.hyy.fi

 

Lisätietoja:

Mikko Kymäläinen
Pääsihteeri
mikko.kymalainen@hyy.fi