Stäng

HUS inhiberar bordsfesten på 152:a årsfesten

bordsfest på Gamla studenthuset
bordsfest på Gamla studenthuset
bordsfest på Gamla studenthuset
18.9.2020

HUS inhiberar bordsfesten på 152:a årsfesten

NYHETER

HUS ordnar 152 årsfesten som en streamad tillställning istället för traditionell bordsfest.

 

HUS styrelse beslutade på sitt möte den 16 september att inhibera studentkårens 152. årsfest. Styrelsen ansåg att det inte skulle ha varit ansvarsfullt att ordna bordsfesten med tanke på det rådande coronaläget.

Med tanke på studentkårens bordsfestkaraktär ansågs det inte vara möjligt att ordna årsfesten tryggt och både trevligt och festligt för  gästerna.  Eftersom även intressegrupper från andra kommuner skulle ha varit inbjudna ansåg vi det inte heller vara ansvarsfullt att uppmuntra gästerna att resa till vår årsfest från olika delar av Finland.

 

Nytt genomförandesätt för årsfesten

 

Istället för årsfesten ordnar vi en streamad tillställning från Gamla studenthuset på vår officiella årsfestdag den 26 november. Vi vill hålla fast vid vissa traditioner men för det här året funderade  vi delvis ut ett nytt årsfestkoncept.  Till exempel vill vi att utdelningen av förtjänsttecken ordnas som en del av den traditionella bordsfesten så en del av belöningarna flyttas till nästa år.

Alla våra medlemmar är välkomna att följa tillställningen! Vi publicerar mer information om evenemangets karaktär och streamingen närmare tidpunkten.

 

Tilläggsinformation: 

Susanne Salo, evenemangsproducent
susanne.salo@hyy.fi

Jessika Isomeri, evenemangsansvarig styrelsemedlem
jessika.isomeri@hyy.fi