Stäng

HUS hedersbetygelse bland annat till professor Markku Ollikainen, forskningsstiftelsen Otus och studentföreningen Matlu ry

27.11.2019

HUS hedersbetygelse bland annat till professor Markku Ollikainen, forskningsstiftelsen Otus och studentföreningen Matlu ry

NYHETER

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) delar årligen ut hedersbetygelser till personer och samfund som på ett betydande sätt påverkat i samhället, utmärkt sig i studentkårsverksamheten eller befrämjat studentkårens strävanden i allmänhet. Betygelsemottagarna offentliggjordes på HUS 151: a årsfest på lördagskvällen den 23 november 2019.

 

På HUS årsfest delades ut ett brett band, två standarer och tretton smala band. Studentkårens mest värdefulla hedersbetygelse; presidiets märke i purpurband, delades inte ut det här året.

Det breda bandet försett med studentkårens hederstecken tilldelades Finland klimatpanels ordförande och Helsingfors universitetets professor i miljöekonomi Markku Ollikainen. Enligt HUS reglemente om märken kan det breda bandet tilldelas till en person som på ett betydande sätt befrämjat studentkårens strävanden eller som studentkåren vill visa sin respekt för.

Motiveringarna för hederstecknet som mottogs av Ollikainen är följande: ”Klimatförändringen är en fråga som nästan alla finländare har på sina läppar och i tidningarna får vi alltjämt läsa om bekymrande forskningsresultat. Få har ändå kunskaper eller mod att erbjuda verkliga lösningar på den här eländiga frågan- men denna person har. Han är såväl känd som Årets Markku 2019 som från statsministerns ivriga citat, men dock bäst för sitt förtjänstfulla arbete som ordförande för Finlands Klimatpanel.

Studentkårens standar  utdelades till Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus och till Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Matlu ry. Standaren kan tilldelas ett samfund som har befrämjat studentkårens strävanden.

Forskningsstiftelsen Otus som grundades för 30 år sedan har utfört ett långsiktigt och banbrytande forskningsarbete bland annat om utbildningstillgänglighet, studenternas välbefinnande och studerandestäder.

Matlu ry har utfört ett förtjänstfullt arbete inom studerandeintressebevakning. Föreningen har även med eget exempel visat hur man kan skapa positiv växelverkan, fri samvaro och plats för diskussion mellan studenter och personal.

Det smala bandet försett med studentkårens hederstecken kan utdelas för ett betydande och förtjänstfullt arbete för studentkårens bästa. Det smala bandet  tilldelades pol.kand. Timo Jääskeläinen, pol. kand. Laura Luoto, pol.kand. Alviina Alametsä, pol.kand. Maria Loima, fil.stud. Jaakko Rissanen, jur.mag. Otto Meri, pol.mag. Sofia Lindqvist, hum.kand. Tiina Parkkinen, Ylvas kassaarbetare Sanna Nokelainen, Ylvas köksmästare Jarmo Niemi, Ylvas restaurangbiträde Taru Härmänen, Ylvas kassaarbetare Guy Wurman samt  PRH Sähkö Oy:s verkställande direktör Pentti Rajaharju.

På årsfesten utdelades dessutom pris för god studenthandledning och undervisning. År 2019 Magister Bonus-priset tilldelades universitetslärare Anne Riippa (FD), Best International Teacher -priset tilldelades lektor Mulki Al-Sharmani (docent & FD) och priset God handledare tilldelades universitetslärare Kristian Klockars (Pol.doktor) och professor Stefan Sjöblom (Pol.doktor).

 

Tilläggsinformation:

Aaro Riitakorpi

Generalsekreterare

aaro.riitakorpi@hyy.fi

040 0816 426