16.5.2024

HUS har uppdaterat beskrivningen av handlingars offentlighet

NYHET

Den uppdaterade beskrivningen av handlingars offentlighet finns nu på Helsingfors universitets studentkårs webbplats. HUS handlingar är offentliga och man har rätt att begära information om dem.

I enlighet med högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2024:4) har Studentkåren vid Helsingfors universitet uppdaterat praxis för hur offentlighetslagen tillämpas i studentkårens verksamhet. Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling (621/1999, 9 §). HUS handlingar är huvudsakligen offentliga och sålunda har man rätt att begära information om dem. Handlingarna kan ändå innehålla även sekretessbelagda uppgifter och då är grunden för hemligstämplingen offentlighetslagen eller någon annan lag. En part har alltid rätt att få uppgifter om ärenden som berör hen själv.

Helsingfors universitets studentkårs beskrivning av handlingars offentlighet har uppdaterats och finns på en separat flik på HUS webbplats. På webbplatsen finns principerna som gäller offentligheten för studentkårens handlingar och gällande praxis, som till exempel hur man lämnar in en begäran om information till studentkåren. Dessutom innehåller webbplatsen uppgifter om det informationsmaterial och de dokumenthelheter som är i Helsingfors universitets studentkårs besittning. På webbplatsen finns också en prislista för de tjänster som studentkårens arkiv tillhandahåller och övrig praxis i anknytning till avgifterna.

”Tack vare att vi nu har en uppdaterad beskrivning av handlingarnas offentlighet är verksamheten i vår organisation ännu mera transparent och tillgänglig än tidigare”, kommenterar studentkårens generalsekreterare Kymäläinen.

 

Tilläggsuppgifter

Mikko Kymäläinen

Generalsekreterare

mikko.kymalainen@hyy.fi

040 081 6426