16.5.2024

HYY on päivittänyt asiakirjajulkisuuskuvaustaan

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan päivitetty asiakirjajulkisuuskuvaus löytyy nyt verkkosivuiltamme. HYYn asiakirjat ovat pääosin julkisia ja niistä on oikeus pyytää tietoa.  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2024:4) myötä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on päivittänyt käytänteitä koskien julkisuuslain soveltamista ylioppilaskunnan toiminnassa. Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). HYYn asiakirjat ovat pääosin julkisia ja täten niistä on oikeus pyytää tietoa. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa, jolloin salauksen peruste pohjautuu julkisuuslakiin tai johonkin muuhun lakiin. Asianosaisella on oikeus saada tietoa itseään koskevista asioita.  

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan asiakirjajulkisuuskuvauksesta on päivitetty HYYn verkkosivuille kokonaan oma osio. Sivuilta löytyy ylioppilaskunnan asiakirjoja koskevaan julkisuuteen liittyvät periaatteet sekä käytänteet, kuten se, miten tietopyynnöt tulee ylioppilaskunnalle toimittaa. Lisäksi sivuilta löytyy eriteltynä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallussa olevat tietoaineistot ja asiakirjojen kokonaisuudet. Sivuille on koottu myös ylioppilaskunnan arkiston palveluhinnasto sekä muut maksuihin liittyvät käytänteet.  

”Päivittyneen asiakirjajulkisuuskuvauksen myötä organisaatiomme toiminta on entistä läpinäkyvämpää ja saavutettavissa”, pääsihteeri Kymäläinen kommentoi.  

 

Lisätietoja

Mikko Kymäläinen

Pääsihteeri

mikko.kymalainen@hyy.fi

040 081 6426