13.12.2021

HUS har belönat årets lärare och handledare – Tack för ert viktiga arbete!

Under hösten får universitetssamfundet komma med förslag om lärare och handledare som gjort ett gott arbete. HUS styrelse har valt Anu Lahtinen till God handledare 2021, Sari Päivärinne till God lärare och priset för Best International Teacher går till Toomas Gross. Prisen delades ut vid HUS årsfest 27.11.

Liksom tidigare bad HUS universitetssamfundet komma med förslag på goda handledare och lärare, som arbetar vid Helsingfors universitet. Vi fick på kort tid en otroligt stor mängd väldigt bra och noggrant förberedda förslag. Både studenter och ämnesföreningar bidrog med förslag. Än en gång blev det mycket tydligt att vi har yrkeskunniga och dedikerade lärare och handledare vid Helsingfors universitet.

Kriterierna för priset för God handledare var engagemang, visat stöd vid planeringen av studierna, förmåga att möta och hjälpa studenten så att studenten känner sig delaktig i universitets- och vetenskapssamfundet. Kriterierna för priset i kategorierna för God lärare – Magister Bonus och Best International Teacher var positiv inställning till studenterna, sakkunskap, ett aktivt förhållningssätt till utvecklingsarbete och förmåga att både ge och ta emot konstruktiv respons.

Vi fick sammanlagt 11 förslag i kategorin God handledare. I år gavs priset åt Anu Lahtinen, biträdande professor i Finlands och Nordens historia. I förslaget av Lahtinen poängterades speciellt hennes förmåga att integrera studenterna i samfundet och hennes vilja och strävan efter att finnas tillhands för studenterna, vilket i sin tur visar hennes engagemang för det viktiga arbete hon gör.

“Lahtinen är en framstående forskare, som i sitt sätt att arbeta förmedlar sin passion för historieforskning och för att utveckla området. Lahtinen delar med sig av sitt kunnande till studenterna och visar sitt stöd i olika situationer. Man har det bra med henne som handledare och hon lämnar inte studenten ensam.”

I kategorin God lärare – Magister Bonus fick vi sammanlagt 10 förslag. Man beslöt att ge priset för God lärare åt Sari Päivärinne, universitetslärare i finska språket och kulturen. Päivärinnes förmåga och strävan att beakta studenternas olikheter som elever betonades i förslaget av Päivärinne.

“Vi förespråkar varmt att Sari Päivärinne tilldelas priset God Lärare, eftersom vi av hela vårt hjärta vill visa henne vår gemensamma tacksamhet för hennes undervisning som är av hög kvalitet, behandlar alla likvärdigt, uppvisar konsekvens, långsiktighet och goda framgångar; allt detta för studenternas och det vetenskapliga samfundets bästa. Tack!”

I kategorin Best International Teacher fick vi sammanlagt 6 förslag. Priset för Best International Teacher gick till Toomas Gross, äldre lektor i social- och kulturantropologi. Gross förekom de facto i två separata förslag till priset. I förslagen lyfte man fram att Gross anser att den respons man ger till studenterna och också som lärare får från studenterna är speciellt viktig. Enligt den respons som Gross själv får, utvecklar han sina kurser med studenterna som utgångspunkt.

“Detaljerad, konstruktiv och utvecklande respons är den bästa gåvan man kan ge en student. Gross kommenterar detta med att konstatera att det är hans plikt mot studenterna att ge dem respons. Vi känner enbart stor respekt för detta.”

De senaste aderton månaderna har krävt enormt mycket flexibilitet av alla medlemmar i universitetssamfundet. Vi anser att det är speciellt viktigt att vi i dessa tider påminner också lärarna och handledarna om den stora betydelse deras arbete har för studenterna. Trots att det bara är några personer som får ett konkret pris, vill vi betona att alla personer, som var på förslag, har gjort ett viktigt arbete som studenterna kommer ihåg. Vi tackar också dem som lämnade in förslag!