1.12.2021

Olemme palkinneet vuoden opettajat ja ohjaajan!

Keräämme syksyisin yliopistoyhteisöltä ehdotuksia hyvistä opettajista ja ohjaajista. HYYn hallitus on myöntänyt vuoden 2021 Hyvä ohjaaja –palkinnon Anu Lahtiselle, Hyvä opettaja –palkinnon Sari Päivärinteelle ja Best International Teacher –palkinnon Toomas Grossille. Palkinnot on jaettu 27.11. HYYn vuosijuhlilla.

Perinteiseen tapaan HYY pyysi yliopistoyhteisöä ehdottamaan Helsingin yliopistossa työskenteleviä hyviä ohjaajia ja opettajia. Saimmekin lyhyessä ajassa huiman määrän erittäin hyviä ja huolellisesti valmisteltuja ehdotuksia. Ehdotuksia tuli opiskelijoilta ja ainejärjestöiltä. Niissä jälleen kerran konkretisoitui, miten ammattitaitoisia ja työlleen omistautuneita opettajia ja ohjaajia Helsingin yliopistosta löytyykään.

Hyvä ohjaaja –palkinnon kriteerejä olivat sitoutuneisuus, opintojen suunnittelun tukeminen, opiskelijan kohtaaminen ja opiskelijan auttaminen osaksi yliopisto- ja tiedeyhteisöä. Hyvä opettaja – Magister Bonus sekä Best International Teacher –kategorioiden kriteerit olivat opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne kehittämiseen ja rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Hyvä ohjaaja –kategoriaan tuli yhteensä 11 ehdotusta. Tänä vuonna Hyvä ohjaaja –palkinto päätettiin myöntää Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessorille Anu Lahtiselle. Hänen ehdotuksessaan erityisesti opiskelijoiden integrointi osaksi yhteisöä sekä halu ja pyrkimys olla opiskelijoiden tavoiteltavissa osoittivat Lahtisen sitoutumisesta hänen tärkeään työhönsä.

Lahtinen on huippututkija, jonka työotteesta välittyy intohimoinen suhtautuminen historiantutkimukseen ja alan kehittämiseen. Lahtinen jakaa osaamisensa opiskelijoiden kanssa ja tukee eri tilanteissa. Hänen ohjauksessaan on hyvä olla eikä hän jätä opiskelijaa yksin.”

Hyvä opettaja – Magister Bonus –kategoriaan tuli yhteensä 10 ehdotusta. Hyvä opettaja –palkinto päätettiin myöntää suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajalle Sari Päivärinteelle. Erityisesti Päivärinteen kyky ja pyrkimys ottaa erilaiset oppijat huomioon opetuksessaan korostui hänen ehdotuksessaan.

”Ehdotamme lämpimästi Sari Päivärinne Hyvä Opettaja -palkinnon saajaksi, koska haluamme sydämellisesti osoittaa hänelle yhteistä kiitollisuuttamme laadukkaasta, tasa-arvoisesta, johdonmukaisesta, pitkäjänteisestä ja onnistuneesta opetustyöstään opiskelijoiden ja tieteellisen yhteisön hyväksi. Kiitos!”

Best International Teacher –kategoriaan tuli yhteensä 6 ehdotusta. Best International Teacher –palkinto päätettiin myöntää sosiaali- ja kulttuuriantropologian vanhemmalle yliopistonlehtorille Toomas Grossille, jota oli itseasiassa ehdotettu kaksi kertaa. Ehdotuksissa kerrottiin Grossin pitävän etenkin opiskelijoille palautteen antamista ja toisaalta opiskelijoilta palautteen vastaanottamista erityisen tärkeinä asioina. Saamansa palautteen perusteella Gross kehittää kurssejaan opiskelijalähtöisesti.

”Yksityiskohtainen, rakentava ja kehittävä palaute on suurin lahja minkä opiskelijalle voi antaa. Gross itse kommentoi tätä sanomalla, että hän kokee palautteen antamisen velvollisuudekseen opiskelijoita kohtaan. Tälle ei voi antaa muuta kuin syvää kunnioitusta.”

Viimeiset puolitoista vuotta ovat vaatineet valtavasti venymistä kaikilta yliopistoyhteisön jäseniltä. Meidän mielestämme etenkin tällaisena aikana on tärkeää muistuttaa myös opettajia ja ohjaajia siitä, että heidän työllään on opiskelijoille suuri merkitys. Vaikka varsinaisia kunniamainintoja myönnetään vain muutamalle henkilölle, haluamme korostaa, että jokainen ehdotuksen kohteena ollut henkilö on tehnyt tärkeää työtä ja jäänyt opiskelijoiden mieleen. Kiitämme myös ehdotusten antajia!