Stäng

HUS föreslår Laura Wathén till ordförande för Finlands studentkårers förbund och Paula Karhunen till styrelsemedlem | HUS

1.10.2019

HUS föreslår Laura Wathén till ordförande för Finlands studentkårers förbund och Paula Karhunen till styrelsemedlem

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) föreslår pol. kand. Laura Wathén till ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF) och pol.stud. Paula Karhunen till styrelsemedlem för år 2020.

Laura Wathén, 27, som studerar sociologi är ordförande för HUS styrelse 2019. Hon har flera års erfarenhet av att leda studentorganisationer och att vara närmaste chef.

”Det viktigaste för mig är att ge de underställda upplevelser av framgång samtidigt som vi utför ett viktigt och långsiktigt arbete. Jag upplever mig vara ett utmärkt val till FSF:s ordförande eftersom jag är en passionerad påverkare och empatiskt ledare. FSF måste vara en stark röst i beslutfattarnas riktning för att garantera en bättre gemensam framtid; inte en enda student ska behöva bli utbränd, och utbildning ska vara genuint möjligt för alla och klimatkrisen ska stoppas. Det försutsätter ett starkt samarbete av studentrörelsen”, säger Wathén.

Wathén har även under det gångna året för första gången kunnat förena styrelsesammansättningen som bildats av delegationsgrupperna till ett tätt team som arbetar tillsammans för studentens bästa. År 2018 koordinerade Wathén påverkningskampanjen ”Alltväl?”, som satsade på att avlägsna stigmat med studenternas psykiska symptom.

Paula Karhunen, 23, som studerar politik och kommunikation, ansvarar år 2019 för den nationella utbildningspolitiken, arbetslivet och studentkårens campusodling i HUS styrelse. Hon är dessutom medlem i tre arbetsgrupper för kontinuerlig inlärning vid Helsingfors universitet. Karhunen har åtta års erfarenhet av kommunpolitisk påverkan genom ungdomsfullmäktige och De grönas unga. Under sin studietid har hon befrämjat studenternas ställning vid universitetet efter förnyelsen Stora hjulet samt aktivt deltagit i studentrörelsens intressebevakningsarbete.

I FSF:s styrelse motiveras Karhunen av en nationell utbildningspolitik. Speciellt är hon intresserad av frågor gällande utbildningstillgänglighet, kontinuerlig inlärning och studentantagningsförnyelsen.

”Att försvara en omfattande bildning och en långsiktig utbildningspolitik är viktiga teman för mig. I studerandeantagningen ska man beakta att unga ska ha möjlighet att pröva på, missta sig och pröva igen. Likaså är det särskilt viktigt att tillgänglighet och tillräckliga resurser tas i beaktande för den kontinuerliga inlärningen. Under nästa år måste FSF genomföra en lika inflytelserik intressebevakning som under det pågående valåret. En ökning på 40 miljoner euro för grundfinansieringen löser inte allting”, säger Karhunen.

”Båda kandidaterna har övertygat med sin kompetens och sin motivation. Wathén är en empatisk lyssnare och har både erfarenhet av och synpunkter på ledning. Karhunen i sin tur är mångkunnig i intressebevakning, och orkar outröttligt försvara en tillgänglig och jämlik utbildning samt studenternas välbefinnande”, beskriver HUS styrelses viceordförande Kukka Louhimies studentkårens kandidater.

FSF väljer funktionärerna för nästa år på sitt förbundsmöte i Lahtis 15–16 november 2019. FSF bevakar studenternas intressen på nationell nivå och tar ställning till utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor. HUS representeras på förbundsmötet av en delegation på 27 studenter.

Mer information:

Laura Wathén
laura.wathén@hyy.fi
050 409 1383

Paula Karhunen
paula.karhunen@hyy.fi
050 472 7950

Kukka Louhimies
Viceordförande, HUS styrelse
kukka.louhimies@hyy.fi
050 595 0328