12.3.2020

HUS anvisningar om coronavirussituationen för föreningarna

NYHETER

Redigerad 13.3.2020 kl. 16.55: lagt anvisningar för föreningarna i rättsliga eller ekonomiska problemsituationer

 

Idag har Finlands regering publicerat  rekommendationer för att bromsa coronavirusets spridning och även THL har tidigare publicerat rekommendationer med vilka coronavirusets spridning kan bromsas. Den här anvisningen baserar sig långt på myndighetsanvisningarna.

  • Alla föreningar rekommenderas att undvika att ordna  fest- och rekreationsevenemang. Om föreningen har planerat att ha en sits eller övrigt motsvarande evenemang är rekommendationen att den inhiberas.
  • Om föreningen måste avboka sin Alinasalsbokning på grund av coronaviruset krävs naturligtvis ingen förseningsavgift av föreningarna även om avbokningen skulle ske mindre än 14 dygn innan. Det samma gäller bastulokalen Sivistys. Avbokningar som vanligt på adressen toimisto@hyy.fi
  • I föreningslokalerna rekommenderas att undvika  festtillställningar.   Det är på föreningens eget ansvar att överväga ordnande av  möten och motsvarande evenemang men rekommendationen är att mötets nödvändighet övervägs samt möjligheten att hålla distansmöte.
  • Om föreningslokalerna används ska föreningarna speciellt ansvara för handhygienen. Lokalorganen ska se till att det finns handdesinfektionsmedel och tvål och i mån av möjlighet handpapper. Det är bra om alla som använder lokalen  tvättar sina händer när de anländer.  Dessutom är det oerhört viktigt att ta hand om den allmänna hygienen (att hosta och nysa i ärmvecket osv.)
  • En allmän rekommendation som gäller alla är att man inte borde åka hemifrån om man är sjuk, om man inte är absolut tvungen.
  • Institutets för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer uppmanas att följas såväl på individ som föreningsnivå så långt som rekommendationerna lämpar sig för verksamheten. Föreningarna kan även uppmana sina egna medlemmar att följa THL;s rekommendationer.

Regeringens rekommendationer finns på statsrådets webbplats https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

Mer information om coronaviruset på THL:s webbplats https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Vi rekommenderar att föreningarna även följer universitetets webbplats som uppdateras kontinuerligt. På webbplatsen berättas om coronavirusets inverkan på studierna.  https://guide.student.helsinki.fi/sv/nyheter/coronaviruset-och-studierna-fragor-och-svar

De här rekommendationerna för föreningarna gäller tillsvidare. HUS uppdaterar tilläggsinformation på sina kommunikationskanaler senast på fredag 13 mars. Om du har frågor om rekommendationerna eller föreningen har en utmanande situation kan du ta kontakt med föreningssektorn (kontaktuppgifter nedan). Situationen är exceptionell om än inte omöjlig. Alla uppmanas till lugn även om situationen tas på allvar.

Hälsningar

Jaakko Kalske
Föreningssakkunnig
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798

Lovisa Hirvonen
HUS Styrelsens föreningsansvariga
lovisa.hirvonen@hyy.fi
050 543 9615

 

HUS anvisningar för föreningarna i rättsliga eller ekonomiska problemsituationer

Som en följd av coronavirussituationen är det möjligt att det uppstår kostnader och svåra situationer för föreningarna på grund av annulleringsfall. De här anvisningarna fungerar som stöd för föreningarna i utmanande situationer och rekommenderas att följas som behövs.

Om er förening  exempelvis inte kan ordna sin årsfest på grund av coronavirussituationen och tidsgränsen för avgiftsfri annullering gått ut, lönar det sig att i första hand fråga sig för om möjligheten att senarelägga evenemanget. Med detta kan extra kostnader för föreningarna undvikas och å andra sidan kan årsfesten ordnas senare.

Rättsliga utmaningar

Pykäläs rättshjälp är gratis för HUS föreningar och medlemmar. I rättsliga problemsituationer rekommenderas att ta kontakt med dem. I konfliktsituationer lönar det sig att undvika rättshandlingar och sträva efter att överenskomma om saken i god anda.

Pykäläs Rättshjälpsutskott har jour på måndagar och torsdagar kl. 17:00-19:00 under Helsingfors universitets terminer. Med rättshjälpsutskottet förbereder man sig även på att vid behov erbjuda tilläggsrådgivning utanför jourtiderna. Dessutom produceras svar på de vanligaste rättsfrågorna med utskottet och de publiceras så snart som möjligt, dock senast under nästa vecka.

Rättshjälpsutskottet kontaktuppgifter:
email: oikeusapu@pykala.fi
tfn 050 311 0715
Mer information om Pykäläs rättshjälp: https://pykala.fi/oikeusapu/

Ekonomiska utmaningar

För tillfället utreds olika verksamhetsalternativ av HUS styrelse för att stöda föreningarna. Som del av utredningen strävar HUS efter att kartlägga de ekonomiska problemens omfattning. Ta kontakt med föreningssakkunniga om er förening har en ekonomiskt utmanande situation till exempel på grund av en annullering.

Mer information
Jaakko Kalske
Sakkunnig (föreningar)
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798